Choď na obsah Choď na menu

4. Podporte nás 2% z daní

10433309_785129698246167_2144159095838965370_n.jpg

Podporte rozvoj kultúrneho dedičstva
v našom regióne.

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

Obchodné meno (názov): VEČANIA

Sídlo: Dózsova č.5, 927 05 Šaľa-Veča 

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 42 202 205 

ĎAKUJEME !

Prostriedky získané z 2% dani chceme v zmysle stanov združenia použiť na rozvoj aktivít kultúrneho dedičstva v našom regióne a tiež podpora umeleckých aktivít začínajúcich neprofesionálnych umelcov.

 

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

 1. ZAMESTNANEC - používa
 2. FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
  a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A) (komplet ZIP, nové)
  b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B) (komplet ZIP, nové)
 3. POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít v roku 2016 – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):
  a) Dobrovoľníctvo-Vysielajúca organizácia za rok 2016 (word)
  b) Dobrovoľníctvo-Príjemca za rok 2016(word)
 4. PRÁVNICKÁ OSOBA – daňové priznanie právnických osôb (komplet ZIP, totožné s rokom 2016)

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

Do 15.02. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň, potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. 

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. 
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali. 

Údaje o Vami vybratom prijímateľovi, napíšte do Vyhlásenia:
IČO: 42 202 205 Právna forma: Občianske združenie
Názov: VEČANIA Sídlo: Dózsova č.5, Šaľa-Veča 92705
spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016! Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2017:
Vypočítajte si:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2017) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

Ďakujeme.

Akcie ktoré pre Vás združenie pripravuje a vy ho podporujete:

Mikuláš vo Veči 

Úcta k starším

FAMILY PARTY

LEČO FESTIVAL- varenie leča

Hodová slávnosť 

8. marca  MDŽ

Reprezentačný ples OZ VEČANIA 

Fotka O.za. Večaniu.

Vianočný benefičný koncert

40. výročie výstavby Spoločenského domu Veča

Fotka O.za. Večaniu.

Hudobný festival VEČA FEST

Fotka O.za. Večaniu.

Festival chrámovej hudby

Fotka O.za. Večaniu.

 

 

 

50000000.jpg