Choď na obsah Choď na menu

4. Podporte nás 2% z daní

10433309_785129698246167_2144159095838965370_n.jpg

Podporte rozvoj kultúrneho dedičstva
v našom regióne.

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

Obchodné meno (názov): VEČANIA

Sídlo: Dózsova č.5, 927 05 Šaľa-Veča 

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 42 202 205 

ĎAKUJEME !

Prostriedky získané z 2% dani chceme v zmysle stanov združenia použiť na rozvoj aktivít kultúrneho dedičstva v našom regióne a tiež podpora umeleckých aktivít začínajúcich neprofesionálnych umelcov.

 

Potrebujete pomôcť:

My za Vás to vybavíme na daňovom úrade stačí ak nám doručíte potvrdené tlačivo od zamestnávateľa: VYHLÁSENIE A POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE. 

 

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

 

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

Do 15.02. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň, potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. 

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. 
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali. 

Údaje o Vami vybratom prijímateľovi, napíšte do Vyhlásenia:
IČO: 42 202 205 Právna forma: Občianske združenie
Názov: VEČANIA Sídlo: Dózsova č.5, Šaľa-Veča 92705
spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016! Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04. na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie:
Vypočítajte si:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku  odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku  dobrovoľnícky pracovali. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

Ďakujeme.

Akcie, ktoré pre Vás združenie pripravuje a vy ho podporujete:

Marec: MDŽ

Máj: Family party

Máj: Hodová slávnosť

Júl: Family party

August: Family party

September: VEČA FEST - súťaž vo varení leča

 

 

Október: Úcta k starším

December: Mikuláš a vianočné trhy

December: Vianočný koncert

50000000.jpg