Choď na obsah Choď na menu

INTERPELÁCIE POSLANCOV za mestskú časť Veča

Interpeláciou sa na účely tohto rokovacieho poriadku rozumie kvalifikovaná otázka, ktorá sa vzťahuje na uplatňovanie a vykonávanie nariadení mesta, rozhodnutí mesta, uznesení MsZ, pôsobnosti mestského úradu a právnických osôb založených alebo zriadených mestom.

 

Rubriky

Ing. Peter Jaroš

Príspevkov: 17

Ing. Vladimír Vicena

Príspevkov: 3

Ing. Peter Andráši

Príspevkov: 13

Miloš Rehák

Príspevkov: 10

Ing. Michael Angelov

Príspevkov: 5

Marek Molnár

Príspevkov: 11

Ing. Ivan Kováč

Príspevkov: 0