Choď na obsah Choď na menu

INTERPELÁCIE POSLANCOV

Interpeláciou sa na účely tohto rokovacieho poriadku rozumie kvalifikovaná otázka, ktorá sa vzťahuje na uplatňovanie a vykonávanie nariadení mesta, rozhodnutí mesta, uznesení MsZ, pôsobnosti mestského úradu a právnických osôb založených alebo zriadených mestom.

 

Rubriky

Ing. Peter Jaroš

Príspevkov: 1

Miloš Reháka

Príspevkov: 1

Archív

Príspevkov: 59