Choď na obsah Choď na menu

INTERPELÁCIE POSLANCOV

Interpeláciou sa na účely tohto rokovacieho poriadku rozumie kvalifikovaná otázka, ktorá sa vzťahuje na uplatňovanie a vykonávanie nariadení mesta, rozhodnutí mesta, uznesení MsZ, pôsobnosti mestského úradu a právnických osôb založených alebo zriadených mestom.

 

Rubriky

Ing. Peter Andraši

Príspevkov: 1

Ing. Slavomír Kališ

Príspevkov: 1

Marek Molnár

Príspevkov: 1

Ing. Peter Jaroš

Príspevkov: 1

Miloš Reháka

Príspevkov: 2

Archív

Príspevkov: 59