Choď na obsah Choď na menu

ČI BY SA MOHLI VYZNAČIŤ PARKOVACIE MIESTA PRI BUDOVE COV, AKO JE POŠTA?“

28. 3. 2019

V rámci 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 28. 03. 2019,
ste podali písomnú interpeláciu v znení:

„Či by sa mohli vyznačiť parkovacie miesta pri budove COV, ako je pošta?“

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

 

Obnova vodorovného dopravného značenia sa začne v meste Šaľa realizovať od polovice apríla 2019. Vyznačenie parkovacích státí, ako aj úprava státia v okolí budovy COV bude zrealizovaná do konca mája 2019, nakoľko to vyžaduje aj stanovisko dopravného inžiniera.

 

S pozdravom

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

Vypracoval:

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností