Choď na obsah Choď na menu

Farnosť Veča

 Prvý pravdepodobne gotický kostol z pevného materiálu mohol byť postavený vo Veči niekedy v 13.storočí. Bezpečne však vieme z dokumentov Vatikánskeho archívu, že v roku 1345 tu už stál kostol, ktorý bol zasvätený Sv.Jánovi Krstiteľovi (ako patrocinium) a domnievame sa, že pri kostole existovala aj fara. To nám dokladá aj tzv.kanonická vizitácia z roku 1670, ktorá píše, že vo Veči je stará farnosť, ktorá je teraz iba filiou Trnovca".

V 16.storočí nastali v dejinách obce nepokojné roky. Od roku 1529 a potom obvzlášť po páde Nových Zámkov v roku 1663 bola Veča niekoľkokrát vyplienená tureckými vojskami. V tomto čase bol aj pôvodný kostol takmer úplne zničený. Turecké nebezpečenstvo sa ukončilo až oslobodením Nových Zámkov v roku 1685.

KOSTOL SV. RODINY


sala-veca-fin.jpg Od začiatku 18.storočia možno vo Veči doložiť snahy o vybudovanie nového kostola. Tieto sa úspešne zavŕšili v roku 1700, kedy tu bol dokončený nový kostol "na starých základoch" a zasvätený sv.Rodine (Ad Sacram Christi familiam). Podľa niektorých kresťannto kostol dala postaviť rodina Hertelendiová a stavebným majstrom budovy bol staviteľ Andrej Máth.Terajší vzhľad kostola dostala jej budova v roku 1725, kedy bol kostol obnovený. Dokazuje to aj nápis na oltári kostola. Hlavný oltár, ako aj kamenný kríž pred kostolom pochádza z roku 1820. Sakristiu na boku hlavnej ľode kostola dal postaviť roku 1825 gróf Ján Apponyi a Karol Czigler. Nad zakristiou bolo postavené oratórium so sedadlami, ktoré slúžili vtedajšiemu panstvu. V zadnej časti kostola zvonka bol vchod do krypty, ktorá bola postavená tiež v roku 1925. Tu sú pochovaní manželia Nodroviczkých a Anna, Mária a Lucia Szádeckých. Vchod do krypty a vetracie okná boli v roku 1996 pri tomto reštaurovaní kostola zamurované z dôvodu, že tam často vnikali nepovolaní vandali, ktorí tu devastovali hrobku. Kostol bol v rokoch 1956-1958 obnovovaný, pričom sa prebudovala drevená veža na betónovú a vonkajšie steny boli znovu omietnuté. Tieto stavebné práce riadil miestny stavebný majster Ladislav Iványi za výdatnej pomoci miestnych veriacich. Vnútorné maľby obnovili pri tomto reštaurovaní trnoveckí maliari bratia Miskolczioví.

    Po ukončení týchto reštaurátorských prác v roku 1958 bol potom kostol aj po druhý raz vysvätený trnavským biskupom Dr.Ambrózom Lazíkom za asistencie dlhanského farára Andreja Andódiho a šalianskeho rodáka, kňaza Jána Alaxu. Slávnostná svätá omša sa vtedy konala pod holým nebom vedľa kostola. Začala výstavba nového rím.-kat. kostola vo Veči.

KOSTOL PANNY MÁRIE

968932_464579183634555_1577840242_n.jpg

V posledných júnových dňoch mohli obyvatelia mestskej časti Šaľa-Veča a predovšetkým obyvatelia osemtisícového sídliska tejto časti mesta zaznamenať zvýšenú pracovnú činnosť stavbárov a pohyb stavebných mechanizmov na sídlisku na Hollého ulici vo Veči, v priestoroch pred miestnou základnou školou. Začalo sa s výstavbou diela, ktorého oficiálny názov nesie meno Ekumenické centrum pri rímsko-katolíckom farskom úrade Šaľa-Veča.

Ide tu o výstavbu nového moderného rímsko-katolického kostola, fary, klubových a športových priestorov. Objednávateľom diela je Farský úrad Šaľa-Veča. Návrh a projektová dokumentácia je výsledkom práce projektového ateliéru Marianum Trnava. Realizáciou stavebných prác bol poverený závod spoločnosti Invest s.r.o. v Šali. Pozemok pod dielo poskytlo mesto Šaľa formou prenájmu. Ekumenické centrum je projektované v dvoch častiach. Prvú časť tvorí Kostol Panny Márie - Pomocnice kresťanov, druhá časť rieši dispozične priestory rímskokatolického farského úradu, učebne a klubové priestory, technicko-hospodárske priestory, sadové úpravy a rekreačno-športové priestory. V súčasnosti sa začala realizovať prvá časť projektu s termínom ukončenia stavby v decembri 1999. Začalo sa teda vo Veči budovať nové moderné dielo, ktoré má vyplniť v priestore sídliska medzeru, ktorá vznikla v dôsledku ideologického smerovania riadenia spoločnosti do roku 1989. Útulný, ale priestorovo už nevyhovujúci starý večiansky kostolík nahradí našim veriacim občanom moderná a priestranná novostavba kostola s potrebnými vedľajšími priestormi.

Farnosť

http://www.sala-veca.fara.sk/

 

 
  erb-farnosti.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-vyrocie-farnosti-2017.jpg

 

Príspevky

Oprava kostolných zvonov

29. 4. 2020

Zbierka na realizáciu elektrických zvonov

Začiatok zbierky: 2020

Ukončenie zbierky: do vyzbierania sumy 2 502 Eur

 
Celý príspevok
| Rubrika: Farnosť Veča

Kontakt

10. 12. 2019

 

 

 
Celý príspevok
| Rubrika: Farnosť Veča

Výmena ventilátora a oprava starého mechu

20. 2. 2018

Druhá etapa: výmena ventilátora a oprava starého mechu sa uskutoční po ukončení zbierky v sume 3 043 eur.

Za dobrovoľný príspevok Vám ďakujeme.

 
Celý príspevok
| Rubrika: Farnosť Veča

Generálna oprava organu

5. 3. 2017

Prvá etapa v roku 2017: generálna oprava organa, na ktorú sme vyzbierali čistku 1 690eur. zvyšnú sumu doložila farnosť. Ďakujeme.

 

 
Celý príspevok