Choď na obsah Choď na menu
 

P O Z V Á N K A na 1. zasadnutie členov Výboru mestskej časti č. 3

12. 12. 2022
P O Z V Á N K A
na 1. zasadnutie členov Výboru mestskej časti č. 3 
vo volebnom období 2022-2026
 
 
Dátum a miesto: 13.12.2022 /utorok/ o 16:30 hod. 
v priestoroch Kultúrneho domu Šaľa-Veča
 
Program:
 
1. Otvorenie
 
2. Voľba predsedu VMČ č. 3
 
3. 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2022
 
4. Rôzne
 
5. Záver
 
 
Šaľa, 10.12.2022
 
 
       
 
JUDr. Anna Torišková