Choď na obsah Choď na menu
 

Pozvánka na 2. zasadnutie členov Výboru mestskej časti Veča

30. 1. 2023
P O Z V Á N K A
na 2. zasadnutie členov Výboru mestskej časti č. 3 
vo volebnom období 2022-2026
 
 
Dátum a miesto: 30. 01. 2023 /pondelok/ o 16:00 hod. 
v priestoroch Kultúrneho domu Šaľa-Veča
 
 
Program:
 
1. Otvorenie
 
2. 1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2023
 
3. Podnety od občanov
 
4. Rôzne
 
5. Záver
 
 
Šaľa, 25. 01. 2023