Choď na obsah Choď na menu
 

Pozvánka na 3. zasadnutie členov Výboru mestskej časti č. 3

14. 3. 2023
P O Z V Á N K A
na 3. zasadnutie členov Výboru mestskej časti č. 3 
vo volebnom období 2022-2026
 
 
Dátum a miesto: 20. 03. 2023 /pondelok/ o 17:00 hod. 
v priestoroch Kultúrneho domu Šaľa-Veča
 
 
Program:
 
1. Otvorenie
 
2. Podnety od občanov
 
3. 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2023
 
4. Rôzne
 
5. Záver
 
 
Šaľa, 13. 03. 2023
 
 
 
       
 
Miloš Rehák
 Predseda VMČ č. 3