Choď na obsah Choď na menu

POZOR: ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN NA MESTSKOM ÚRADE V ŠALI

Mestský úrad v Šali oznamuje všetkým občanom, že počnúc dňom 16. marca 2020 (pondelok) do 27. marca 2020 (piatok) v zmysle opatrení Ústredného krízového štábu na zamedzenie šírenia koronavírusu upravuje úradné hodiny Mestského úradu v Šali nasledovne:

pondelok – piatok: 8.00 hod. – 11.00 hod.

Žiadame obyvateľov mesta Šaľa, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu mestského úradu a na komunikáciu využívali email alebo telefonický kontakt. Všetky potrebné emailové adresy a telefónne čísla nájdete na webovej stránke mesta Šaľa https://sala.sk v sekcii ,,Chcem vybaviť“ – Mestský úrad. Taktiež Vás žiadame, aby ste Mestský úrad v Šali navštívili len v nevyhnutných prípadoch a ak to vyžaduje situácia, nechodili vybavovať úradné záležitosti v sprievode detí.

Chceli by sme občanov ešte požiadať, aby v prípade, že potrebujú uhradiť nejaké poplatky, využívali bankové spojenie a obmedzili úhradu v hotovosti.

V prípade, že sa nevyhnutne potrebujete stretnúť s niektorým zamestnancom mestského úradu je potrebné si prostredníctvom emailu alebo telefonátu dohodnúť termín.

Neustále budeme občanov informovať o nových aktualizáciách a o momentálnej situácii prostredníctvom webovej stránky mesta Šaľa, sociálnych sietí a prostredníctvom úradnej tabule.

Pre rýchlejšie nájdenie potrebných čísiel na zamestnancov mestského úradu prikladáme linky na emailové adresy a telefónne kontakty jednotlivých oddelení:

Hovorkyňa mesta Šaľa: https://sala.sk/clanok/hovorkyna-mesta

Kancelária prednostky MsÚ: https://sala.sk/clanok/kancelaria-prednostky-msu

Útvar hlavného kontrolóra: https://sala.sk/clanok/utvar-hlavneho-kontrolora

Oddelenie ekonomiky a podnikania: https://sala.sk/clanok/oddelenie-ekonomiky-a-podnikania

Oddelenie správy majetku a zariadení mesta: https://sala.sk/clanok/oddelenie-spravy-majetku-a-zariadeni-mesta

Oddelenie organizačné a správne: https://sala.sk/clanok/oddelenie-organizacne-a-spravne

Oddelenie stratégie a komunálnych činností: https://sala.sk/clanok/oddelenie-strategie-a-komunalnych-cinnosti

Stavebný úrad: https://sala.sk/clanok/stavebny-urad

Referát právny a verejného obstarávania: https://sala.sk/clanok/referat-pravny-a-verejneho-obstaravania

Referát pre kultúru a šport: https://sala.sk/clanok/referat-pre-kulturu-a-sport

Referát informatiky: https://sala.sk/clanok/referat-informatiky

Ďakujeme všetkým občanom za súčinnosť a pevne veríme, že spoločnými silami zamedzíme šíreniu koronavírusu.

 (DH)