Choď na obsah Choď na menu

2. Komisia kultúry združenia

Komisia kultúry združenia OZ VEČANIA

Poslaním komisie kultúry pri OZ VEČANIA je tvorba podmienok pre kultúru v mestskej časti Veča a jeho okolí, záujmová umelecká činnosť. Komisia pracuje v zložení 9 členov.

Komisia na jednotlivých zasadnutiach  okrem úloh vyplývajúcich z uvedenej koncepcie prejednávané najmä:

- návrhy na riešenie aktuálnej problematiky v oblasti kultúrneho života mestskej časti Veča.

Vyhodnocovanie požiadaviek organizácií, občianskych združení resp. jednotlivcov v oblasti kultúrnych aktivít - vyhodnotenie podaných projektov.

- Vypracovanie obsahu kultúrnych podujatí organizovaných združením.

- predkladala správnej rade harmonogram a rozpočet kultúrnych podujatí.

- návrhy kultúrnych programov pre MsKS Šaľa

- Komisia kultúry y sa  podieľala na organizovaní podujatí, ktorých rozpočet bol schválený správnou radou o.z.

Predseda KK:   Jarošová Magdaléna

Členovia KK:   Alojz Ricker

Magdaléna Reháková

Mária Barcziová

Jozef Barczi

Brigita Safárová

Margita Vadkertiová

Helena Vdoviaková

Klára Vicenová

Miesto: Suterén Spoločenského domu Veča (vchod zboku.)

Aj verejnosť sa môže zúčastniť zasadnutia  KK OZ VEČANIA.

Tešíme sa na Vaše postrehy, návrhy, pripomienky.

 

Príspevky

Material rokovania KK 2016

4. 11. 2016

 
Celý príspevok