Choď na obsah Choď na menu
 

Odpočet výbor mestskej časti.

29. 10. 2018

ODPOČET VÝBORE MESTSKEJ ČASTI VEČA.

Vážení čitatelia, behom posledných štyroch rokov sa Výbor mestskej časti č. 3 aktívne venoval rôznym témam. Dovoľte mi, aby som Vám v skratke priblížil činnosť nášho výboru. Prvé zasadnutie sa konalo v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali, a bolo zvolané dňa 15.12.2014. Tohto zasadnutia sme sa zúčastnili všetci novozvolení poslanci - Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Marek Molnár, Ing. Michael Angelov, Miloš Rehák, Ing. Peter Andráši a Ing. Vladimír Vicena. Na základe programu prebehla voľba predsedu,  za ktorého som bol zvolený ja. Na jednej strane to bola pre mňa výzva, na druhej strane som však bol poctený spolupracovať so šikovnými ľuďmi, ktorí sa v problematike veľmi dobre vyznajú, a tiež k práci pristupujú veľmi zodpovedne. Od prvej chvíle bolo mojou snahou, aby sme spolupracovali a boli tak jedna silná skupina. Som toho názoru, že to počas týchto štyroch rokov aj tak bolo. Za toto volebné obdobie, sme sa stretli 31 krát na rokovaniach výboru, aby sme preriešili rôzne podnety, tlmočili návrhy občanov a prerokovali priority a návrhy investičných akcii k tvorbe a návrhu každoročného rozpočtu. Miestom rokovania bol zvyčajne Spoločenský dom Veča, ale zišli sme sa aj na Hasičskej zbrojnici, v priestoroch o.z. Večania a boli sme aj na obchôdzkach na sídlisku vo Veči. Pri riešení podnetov sme spolupracovali aj s Mestskou políciou.

Na zasadnutiach výboru sme riešili nedostatočné množstvo parkovacích miest na sídlisku, a preto sme odporúčali vhodné miesta na ich vybudovanie s poukazovaním aj na nevhodné parkovanie na Nitrianskej ulici.  V rámci sídliska sme poukazovali na vyšliapanú zeleň pri COV, zaoberali sme sa poškodenými autobusovými zastávkami MHD na sídlisku, ich opravami, výmenami, a hľadaním vhodného spôsobu, ako zachovať cestovné poriadky nepoškodené. Venovali sme tiež pozornosť aj zlému technickému stavu kruhového objazdu vo Veči, poškodeným, prepadnutým chodníkom, ich oprave, doplneniu dopravných značiek, oprave parkoviska za medicínskym centrom, dieram na cestách, možnosťami rozšírenia chodníka na Hollého ulici. Diskutovali sme o nelegálnom zbavovaní sa odpadu - kobercov, sedačiek, pneumatík a možnosťami zabráneniu takýchto činov. V rámci budúcich etáp modernizácie, doplnenia a rekonštrukcie sústavy verejného osvetlenia sme navrhovali možné lokality doplnenia chýbajúcej sústavy.

Taktiež sme odporúčali opravu prepadnutého poklopu pri priechode pre chodcov pri starom kostole, urobiť previerku stromov, orezanie konárov v cintoríne, a zároveň aj upozorniť na neporiadok a odporučiť výstavbu chodníkov v cintoríne. Zaoberali sme sa tiež prehodnotením systému zberu separovaného odpadu a mnohým ďalším podnetom a návrhom.

Medzi priority a návrhy investičných akcií k tvorbe a návrhu každoročného rozpočtu sme navrhovali rekonštrukciu cesty na Komenského ulici, na Cintorínskej ulici, na Hospodárskej ulici a Dózsovej ulici. Tiež sme navrhovali miestny rozhlas v starej Veči, vybudovanie nových chodníkov na Nitrianskej ulici (od ČS Extrabenz smerom na Trnovec nad Váhom na oboch stranách), rekonštrukciu ľadovej plochy na ZŠ Bernolákovej, vytvorenie centrálnej mestskej zóny, ktorá by mala trvalé prvky, rozšírenie parkovacích miest a v neposlednom rade dokončenie začínajúcich investícií - vybudovanie polopodzemných kontajnerov, rekonštrukciu budovy Spoločenského domu Veča a revitalizáciu vnútrobloku sídliska.

Za Výbor mestskej časti by som rád poďakoval každému občanovi, ktorý sa na nás obrátil s podnetom, a tiež každému poslancovi za jeho prácu vo výbore. Veľká vďaka patrí aj mestu Šaľa, vďaka ktorému sa nám podarilo a darí vyriešiť mnoho zo spomenutých podnetov.  

Peter Jaroš, predseda VMČ