Choď na obsah Choď na menu

Interpelácie 5. zasadnutia MsZ

28. 6. 2018

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2018, ktoré sa konalo dňa 28. júna 2018

 

 

V rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 28. 06. 2018,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

    „Chcel by som sa spýtať, či by sa nedalo doplniť dopravné značenie „Pozor chodci“
    od Mostovej ulice až po križovatku Váhovej ulice s ulicou Čsl. armády, nakoľko na tomto úseku nie je chodník.

 

    Chcel by som sa spýtať, či by sa nedali osadiť smetné koše na násype na miestach, kde sú osadené lavičky a zabezpečiť aj vývoz odpadu. Veľa ľudí sa na násype bicykluje, prechádza a pri lavičkách je odhodený odpad (väčšinou plastové fľaše). 

 

    Chcel by som poprosiť mesto, či by vedelo zabezpečiť výsadbu zelene v Pribinovom parku vo Veči, poprípade doplniť kostrbatý „živý plot“, nakoľko boli odstránené štyri stromy, ktoré už boli vyschnuté a momentálne je toto miesto „prázdne“.“

 

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

    Vašu požiadavku prekonzultujeme s príslušným dopravným inžinierom a v prípade kladného posúdenia bude navrhované dopravné značenie osadené v čo najkratšom možnom čase. O výsledku Vás bude informovať pracovník referátu dopravy a technických činností.
    Osadenie smetných košov na ochrannom vale pri Váhu – násype podlieha režimu schválenia vlastníkom valu, ktorým je Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik.
    Mesto Šaľa o možnosti osadenia košov bude s nimi o tejto možnosti rokovať.
    Mesto vysadí živý plot v Pribinovom parku vo Veči do konca tohto mesiaca.

 

S pozdravom

  Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali