Choď na obsah Choď na menu

Interpelácie 5. zasadnutia MsZ

28. 6. 2018

Odpoveď na interpeláciu podané v rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2018, ktoré sa konalo dňa 28. júna 2018

V rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 28. 06. 2018,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

    „Prosím o preverenie funkčnosti všetkých skriniek na osvetlení v cintoríne mestskej časti Veča. Ak nie sú funkčné, prosím všetky o odstránenie, vyzerá to nevhodne na pietnom mieste.
    Prosím, aby sa opravil a urobil nájazd na chodníku pre kočíky a hendikepovaných ľudí
    na ul. Dózsova smer Priečna.“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

    Správca cintorína uvedenú požiadavku preverí a prípadné nedostatky, resp. nefunkčnosť sa pokúsi odstrániť v čo najkratšom čase a v rámci finančných možností schváleného rozpočtu.
    Poškodenie nábehu chodníka v križovaní ulíc Dózsova a Priečna bude opravené v priebehu mesiaca júl 2018.

 

S pozdravom

  Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali