Choď na obsah Choď na menu

Interpelácie 1. zasadnutia MsZ

20. 2. 2018

 

1.Či by sa nedal na večianskom cintoríne vybudovať chodník, v tej časti, ako je požiarna zbrojnica, v takomto čase tam je teraz blato, vôbec sa tam nedá chodiť.

2. Či by sa nedal spraviť prechod pre chodcov na ulici SNP pri kobercovom obchode.

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

1. Oddelenie správy majetku a zariadení mesta predpokladá v tomto roku vybudovanie chodníkov v cintoríne vo Veči z dôvodu uvedeného v interpelácii. Realizáciu predpokladáme v mesiacoch 6 – 8/2018.

2. Priechod pre chodcov bude vyznačený hneď, ako to dovolia poveternostné podmienky, najneskôr však do konca apríla 2018.


S pozdravom

  Ing. Jana Nitrayová
prednostka Mestského úradu v Šali

Vypracoval:
JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM
Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností