Choď na obsah Choď na menu

máj 2019

1. 6. 2019

V rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 16. 05. 2019,
ste podali písomnú interpeláciu v znení:

 

„Chcela by som sa spýtať na možnosť zavedenia zľavy pre študentov, pedagógov, dôchodcov a ŤZP doprovod v kine DK Šaľa. Zároveň poprosím preveriť predpokladaný dopad na príjmy kina a taktiež preveriť spôsoby uplatnenia zliav na medzinárodné karty (napr.: ISIC, ITIC, atď.), ktoré sú v iných kinách samozrejmosťou.“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

 

Kino aktuálne poskytuje zľavu 50 % zo vstupného pre držiteľov ŤZP preukazu.

V prípade, ak je občan držiteľom ŤZP – S preukazu, tak dostane 50 %-nú zľavu aj doprovod (sprievod).

V prípade držiteľov kariet ISIC a ITIC je možné poskytovať zľavu 1 Euro zo vstupenky.

 

S pozdravom

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

Vypracoval:

Mgr. Adriána Kováčová, referentka MsKS – vedúca kina