Choď na obsah Choď na menu
 Veča
mestská časť Šale

Štát Slovensko Slovensko
Kraj Nitriansky
Okres Šaľa
Rieka Váh
Súradnice 48°9′54″S 17°53′12.4″V
Obyvateľstvo

7 157  (31.12.2016)

Prvá pís. zmien

Patrón farnosti

Farský kostol 

Hody

113

Svätého Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka – hlavný patrón (16. mája)

Panny Márie Pomocnice kresťanov (24. mája)

26. mája 2024

 
Časové pásmo SEČ (UTC+1)
 - letný čas SELČ (UTC+2)

 

Primátor Jozef Belický   (nezávislý)
PSČ 927 01 Šaľa
927 05 Veča
ŠÚJ 504025
EČV SA
Tel. predvoľba +421-31

 

47af4baa-c95a-4879-bcd8-116d25327d86.jpg

 

Prvý písomný prameň, ktorým vstupuje Veča do histórie je tzv. "druhá zoborská listina z roku 1113", ktorá obsahuje súpis pozemkových majetkov zoborského kláštora na Slovensku. Tento kláštor bol oveľa starší než listina, v ktorej sa Veča po prvý raz spomína.

V administratívnych písomnostiach sa meno tejto usadlosti písalo takto:

 rok 1113 - Vveza,

v roku 1251 - Vecha,

a od XVI.storočia Vecse.

 

 

veca-1.jpgveca-2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Do svojich vlastných dejín vstupuje Veča "po prvom septembri 1113". To je totiž dátum "druhej zoborskej listiny", ktorú vydal v tom roku uhorský kráľ Koloman opátovi zoborského kláštora Godofredovi za účelom usporiadania majetkoprávnych pomerov. Originál tejto listiny je dodnes zachovaný v biskupskom archíve na Nitrianskom hrade. Zoborská listina z roku 1113 svedčí o starobylosti obce Veča ako aj o starobylosti jej pomenovania siahajúceho až do predkresťanských pohanských čias.

Veča sa v zoborskej listine spomína v súvislosti s určením hraníc medzi pozemkami tohto kláštora a dediny Veča. Strediskom týchto pozemkov bol Močenok, do ktorého patrila vtedy aj Veča.

        

pribinovo.jpgpribinovo-2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Druhá písomná zmienka o Veči, ešte ako kráľovskom majetku je z roku 1246. Tu sa stretávame už asi s prvým šľachticom z Veče (de Weche), známym Bartolomejom, ktorý tu mal svoje sídlo.  Z polovice 13.storočia (z rokov 1246, 1248, 1251, 1267, 1268 a 1270) poznáme zatiaľ šesť listín so zmienkami o Veči a z prvej štvrtiny 14. storočia už len tri takéto listiny. V ďalších dejinách sa potom čoraz viac spomína táto obec v rôznych historických a hlavne ekonomických súvislostiach.

So Šaľou sa zlúčila 1. januára 1960.

 

sidlisko.jpgsidlisko-2.jpg

 

 

 

 

 

 

Udalosti mestkej časti Veča:

V roku 1529 Turci sa dostali do Veči  V roku 1663 bola Veča neobývaná

V Roku 1704 bol tu vojenský tábor kurucov.

V roku 1715 -1720 Vypukol mor.

V roku 1725 začal veľký rozmach obce ako významného prekladiska tovaru, bol obnovený kostol.

V roku 1752 bolo tu 61 rodín. Pestovali obilniny, kapustu, ľan, konope. K obci patrili plávajúce mlyny. Povodeň v tom roku zaliala obec.

V roku 1849 bol tu vojenský tábor, vypukla cholera a zomrelo 53 ľudí.

V roku 1850 bola postavená železničná trať Viedeň- Budapešť. K dedine patrili aj majere a cigánska osada. Židia vlastnili obchody so zmiešaným tovarom.

V rok 1907 bol vytvorený obvodný notársky úrad vo Veči

2. pol. 18. storočia vznikla v obci prvá škola

Koniec 19. stor. – v obci bola škôlka

V roku 1909 – novopostavená škola na ul. Komenského.

V roku 1911 založenie spolku poľovníkov.

V roku 1912 bola vyvŕtaná artézska studňa ktorú zaplatil Dezider Ajtitcs Horváth, Vilmos Heller a prispeli aj občania Veče.

V roku 1913 bol postavený most medzi Večou a Šaľou.

V roku 1921 obnovenie spolku hasičov vo Veči

V roku 1928 Prvé divadelné predstavenie sa odohralo pod názvom „Strašidlo“

V roku 1930 Založenie oficiálneho futbaslového mužstva Veča

V roku 1933 Prvý oficiálny zápas vo futbale

V roku 1938 Stavba teraz pomenované Hepaj

Začiatkom  júna 1946 sa v rámci povojnového presídľovania a kolonizácie presťahovalo 12 rodín z dvoch podtatranských obcí.

V roku 1945 vznikla pionierska skupina Maxima Gorkého

V roku 1960 bola zriadená základná organizácia záhradkárov

V roku 1965 bol položený základný kameň 14.triednej školy na Bernolákovej ulici.

Škola bola daná do užívania za 17 mesiacov!!!

V roku 1965 bol položený základný kameň školy SOUCH

V roku 1966 začalo vyučovanie v novopostavenej škole na  ul. Bernolákova.

V roku 1972 založenie DO-SZM Šaľa-Veča

V roku 1971 Večiansky brigádnici  po práci vo večerných hodinách pracovali na výstavbe skladu na uhlie v ZŠ Bernolákova

V roku 1974 Večiansky brigádnici začali stavbu Spoločenského domu  v tom obdoby sa vo Veči v tzv. akciách „Z“ vybudovalo mnoho budov a zariadení. ( Kulturák, Školy, Dom smútku a atď...

V roku 1976 otvorilo brány Stredné odborné učilište chemické, patrilo n.p. Duslo Šaľa

V roku 1979 Oslavy 100. výročia založenia PO v Šali-Veči.

V roku 1980 Stavba novej cesty a kanalizácie teraz ul. Nitrianska.

V roku 1983 bol založený klub dôchodcov

V roku 1988 bola otvorená škôlka na ul. Hollého ulici.

V roku 1991 otvorila svoje brány nová škola na ul. Hollého.

V roku 1993  si pripomenula 880. výročie prvej písomnej zmienky. K tomuto výročiu vydalo mesto aj prvú cennú historickú publikáciu v náklade 200 výtlačkov pod názvom VEČA.

V roku 2003 si pripomenula  890. výročie prvej písomnej zmienky.
V rámci zasadnutia bol slávnostne odhalený a posvätený ERB a PEČAŤ Mestskej časti Veča.
 

V roku 2008 FK Veča ukončila svoju činnosť a spojila sa s FK Slovan Duslo Šaľa

V roku 2011 znovuzrodenie FK Veča sa postarala hŕstka nadšencov večianskeho futbalu.

V roku 2013 si  pripomína 900. výročie prvej písomnej zmienky.
Bola vydaná príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti 900. výročia od prvej písomnej zmienky o Veči.

 

V roku 2015 počet obyvateľov mestskej časti Veča 7 243.
Materská škola, Bernolákova 1, Šaľa-Veča začala písať svoju históriu oficiálnym otvorením školského roku 2015/2016.

 

Už po devätnásty raz sa v našom meste 10. decembra 2015 uskutočnil akt udeľovania ocenení jednotlivcom a kolektívom za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky dosiahnuté v odbornej a kultúrno-spoločenskej oblasti života. Odovzdávanie ocenení sa v našom meste už tradične spája so slávnostným, verejným zasadnutím zastupiteľstva pri príležitosti Dňa samosprávy mesta Šaľa Jozef Rehák, za aktívny a významný prínos pri rozvoji.
V roku 2019 bola ukončená realizácia projektu VEREJNÝCH MEDZI- BLOKOVÝCH PRIESTOROV SÍDLISKA VEČA Ukončenie realizácie projekt rekonštrukcia SPOLOČENSKÉHO DOMU VEČA .

V roku 2020 bol krst knihy s názvom zbierky od  autora  Jozefa Reháka Večanského.

 

Richtári ktorí tu pôsobili:

v roku 1898 Dezider Ajtitcs Horváth

v roku 1898-1901 Jozef Beck

v roku 1901-1902 Jozef Babó

v roku 1903-1911 Vendelín Sloboda

V roku 1917 Š. Rehák

 bernolakova.jpgholleho.jpg

 

 

 

 

 

 
 
Poloha v rámci Slovenska
Poloha v rámci Nitrianskeho kraja
Poloha v rámci Nitrianskeho kraja
Red pog.svg
Poloha v rámci Nitrianskeho kraja
 
 Erb mestskej časti Veča

veca-erb.jpg

 

V modrom štíte zlaté skrížené sklonené, striebrom okované veslá prekryté zlatým skloneným striebrom okovaným hákovým bidlom, to všetko po bokoch sprevádzané nebeskými telesami s tvárami – vpravo zlatým slnkom striedavých lúčov, vľavo strieborným polmesiacom.

 

 

Vlajka mestskej časti Veča

11.png

 

Sedem pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej, žltej, bielej, modrej, žltej, bielej a modrej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimido tretiny jej listu.

 

 

Pečať mestskej časti Veča 

kopia-----pecat.jpg

 Najstaršia pečať Veče zobrazuje krížom preložené veslá, cez stred  ktorých je položený hák na otáčanie lodí. Vedľa vesiel sú symboly  nebeských telies - sprava Slnko, zľava Mesiac. Kruhopis pečate je  nahradený iniciálkami V V (Vag Vecse).

 

 
 
tesco.jpgtesco--2-.jpg

 

 

 

 

 

 

zdroj: kronika mesta Šaľa,  internet