Choď na obsah Choď na menu
 

Legendárna reštaurácia Corgoň

STAVBA Povolená 

Rozhodnutím: Mesta Šaľa, pod č. 52O3/2O23/SU/654 (2022/3551) zo dňa 22.03.2023

Meno a adresa stavebníka: MG DEVELOPMENT DELTA s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO 52670287

Názov a miesto stavby: obchodno_prevádzkový objekt na Ul. Dóžova č. 1 v Šali, mestská časť Veča, na pozemkoch register ''C'' parc. č.3203/1, 32O3/ 32O3/4, 3203/5, 3203/6 v kat. území Šaľa.

Dodávatel' stavby: BELEVIS Construction, S.r.o. Štefániková 9 949 01 Nitra, lČO: 503774

Developer sa blíži k štartu výstavby  obchodných priestorov v zóne Pribinovho námestia v mestskej časti Veča. Developer v tejto časti mesta prispeje k postupnej transformácii bývalej reštaurácie Corgoň na atraktívnejšiu obchodnú prevádzku a k tomu prispieť úpravami okolia.

Harmonogram:

V roku 2023 začali Búracie práce legendárnej reštaurácie Corgoň.

V roku 2024 (január) začali stavebné práce: Výkopové práce, betónovanie základov, stavba strechy.

Kolaudácia je naplánovaná na jún 2024.