Choď na obsah Choď na menu
 

VEČIANSKI DOBROVOĽNÍ HASIČI

5. 6. 2017

Technické vybavenie

Podľa Vladimíra Kilíka, tajomníka Dobrovoľného hasičského zboru vo Veči (DHZ) sa dlhé roky do technického vybavenia nič neinvestovalo a všetko chátralo. „Od roku 2012 nastal obrat. Zmenili sa ľudia a veľmi nám pomáha Mesto Šaľa, ktoré je našim zriaďovateľom a podľa zákona nás musí zastrešovať“. Večianski hasiči opatrujú staré, 35-ročné auto LIAZ CAS 25. Majú však prisľúbené IVECO DAILY s 800 litrovou pohotovostnou vodnou zmesou. Bude to úplne nové auto, ktoré kúpi Ministerstvo vnútra SR.  Večianski hasiči majú k dispozícii aj striekačku PPS 12 .  „V roku 2015 sme dostali protipovodňový prívesMáme nové čerpadlá, elektrocentrálu, nové hasičské vedenia a ďalšie potrebné veci“ – dodáva Vladimír Kilík. Hasičom sa z dotácií Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR (aj napriek tomu, že to nie sú vôbec závratné peniaze) podarilo zaobstarať výstroj aj výzbroj. Súčasnému vedeniu mesta sú vďační za vyčlenenie peňazí na opravu strechy a interiéru, ktorú dostali pred dvomi rokmi. Vnútorné priestory zbrojnice si  upravili svojpomocne. „Za poslednéroky sa veľmi toho zmenilo k lepšiemu“ – tvrdí tajomník Kilík. Hasičom sa dokonca podarilo omladiť zloženie členov DHZ.  

Práca večianskych hasičov

Činnosť dobrovoľných hasičov je v súlade zo stanovami Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR (DPO). Tá zastrešuje činnosť všetkých dobrovoľných hasičských zborov na Slovensku. Týka sa najmä zásahovej činnosti, technickej pomoci, protipožiarnej prevencie, previerok, výchovy detí a mládeže, verejnoprospešnej a kultúrnej činnosti, atď. ...

Doborovoľný hasičský zbor Veča sa po dlhé roky podieľa aj na miestnom spoločenskom živote. „Každý rok, v spolupráci s mestským kultúrnym strediskom, staviame máj. Aktívne spolupracujeme aj s Občianskym združením Večania pri stretnutí Večanov pri zabíjačke. Pomáhame aj pri iných jednorazových akciách, kde máme väčšinou na starosti protipožiarne hliadky“ -  hovorí Vladimír Kilík. Večianski hasiči sú aktívni aj na dušičky. Na cintorínoch sa starajú o protipožiarne opatrenia. Okrem toho pravidelne čiastia "bazén" artézskej studne, ktorá je priamo pred ich zbrojnicou.

Súťaže a „ostré“ zásahy

Každoročne sa zúčastňujú meraní síl medzi dobrovoľníkmi. Tradične sa umiestňujú v prvej „trojke“ mužstiev. No prvé miesto v okrese vždy vyhrá DHZ Vlčany. Podľa V.Kilíka sú dobrovoľníci z Vlčian na inej úrovni ako ostatní v okrese. Večianski hasiči sa viac zameriavajú na ostré zásahy. Aktivovaní sú operačným veliteľom Hasičského a záchranného zboru, väčšinou na zásahy v blízkosti Šale. Zväčša vykonávajú „špinavú“ robotu počas a po zásahu. „Odborná robota je stále prácou profesionálov. Tento rok sme už vypomáhali pri šiestich zásahoch. Horenie porastov, zaplavený remorkér, nejaké drobné požiare a najmä práce na porastoch, aby sa zabránilo samovznieteniu“ – vysvetľuje Vladimír Kilík.

Doborovoľným hasičom sa môžete byť aj vy!

Základnou organizačnou jednotkou Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky dobrovoľný hasičský zbor. V súčasnej dobe je na Slovensku 2 357 DHZ s počtom asi 90 000 členov. Ak chce byť niekto z vás dobrovoľným hasičom stačí, ak sa skontaktujete s niektorým z členov výboru (v prílohe uvádzame členov výboru)  Hasiči vám povedia čo ich práca obnáša. Na nasledujúcej členskej alebo výročnej členskej schôdzi budú o vašom prijatí hlasovať. Ak budete prijatý, dostanete členskú knižku DPO SR. Na prvý rok činnosti dostanete známku zadarmo. V súčasnosti tvorí Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) vo Veči tridsaťpäť registrovaných členov. Ich predsedom je Štefan Mihálik, veliteľom Jozef Audy.

Zdroj: spracoval Miroslav Demín

 

Náhľad fotografií zo zložky DHZ Veča