Choď na obsah Choď na menu
 

2% z daní pre FK Veča

2. 3. 2014

Radi budeme ak nám vyjadríte Vašu podporu a poukážete nám 2 % z Vašich daní. Vďaka Vašej podpore budeme cítiť, že to, čo robíme má zmysel a udržíme tento Večianský futbalový klub pri živote. Získané finančné prostriedky budú použité priamo pre činnosť a aktivity klubu.

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

 

 1. ZAMESTNANEC – používa VYHLÁSENIE (editovateľná verzia RTF) (POUČENIE k VYHLÁSENIU)a POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE (ak použijete iné tlačivo Vyhlásenia, je to v poriadku – musí však obsahovať správne údaje v súlade s §50 Zákona o dani z príjmov – prečítajte si OZNÁMENIE MF SR k VYHLÁSENIU)
 2.  FYZICKÁ  OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
  a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A)
  b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B)
 3. POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):
  a) POTVRDENIE od vysielajúcej organizácie
  b) POTVRDENIE od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti
 4. PRÁVNICKÁ OSOBA – daňové priznanie právnických osôb
Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať % zo zaplatenej dane: 

15.1.- Komora notárov SR zverejní definitívny Zoznam prijímateľov 2% na rok 

15.2. - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

31.03. posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31.03. posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane –POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

 

30.4. – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)                      zdroj:http://rozhodni.sk/