Choď na obsah Choď na menu
 

Usmernenie k hygienickým opatreniam

6. 3. 2020

V Nitre, 07.03.2020

Zdroj: https://www.zsfz.sk/spravy/usmernenie-k-hygienickym-opatreniam

Určené: R a DZ ZsFZ

Vec: Usmernenie KR ZsFZ k hygienickým opatreniam SR.

KR ZsFZ vám v zmysle hygienických opatrení ukladá za povinnosť:

1. Dbajte o svoje zdravie, aj v zmysle štatútu delegáta a rozhodcu ZsFZ.

2. V prípade, ak ste navštívili oblasti, kde boli zavedené hygienické a protiepidemiologické opatrenia, alebo sa tam vyskytuje vírusové onemocnenie oznámili ste to nielen orgánom verejného zdravotníctva, urobte to aj pre potrebu KR ZsFZ. V takom prípade sa správajte tak, ako vám verejný orgán nariadi. Aj s týmto opatrením oboznámte predsedníčku KR ZsFZ.

3. V prípade, ak sa cítite nemocný vyhľadajte lekára. Okamžite však informujte aj predsedu komisie, je jedno, či ste boli, alebo neboli delegovaní na stretnutie. Je to z dôvodu aby boli vykonané prípadné zmeny v obsadení, alebo ste nebol delegovaný.

4. Ak ste obsadený na stretnutie a postihne vás náhla choroba, nesnažte sa za každú cenu ísť na stretnutie, ako R alebo DZ. Môžete byť potencionálnym šíriteľom choroby. Chorobu oznámte predsedníčka komisie. Na základe toho budú prijaté opatrenia.

5. Ak máte vážne zdravotné problémy, viditeľné problémy s pohybom, viditeľné znaky choroby a podobne, správajte sa zodpovedne a nesnažte sa vykonávať za každú cenu funkciu R a DZ, ospravedlňte sa.

6. Ak ste delegovaní na stretnutie buďte opatrní pri styku s osobami, ktoré sú prítomné na stretnutí. Vyhýbajte sa osobám, ktoré napr. už javia známky ochorenia. DZ môžete používa rúško, aj na tribúne pri sledovaní stretnutia. Môžete odmietnuť podať si ruku s poukázaním na vlastnú opatrnosť a bezpečnosť. Môžete používať aj rukavice.

7. Na stretnutí si všímajte aj prípadné znaky choroby u ďalších osôb. Tým venujte pozornosť, prípadne požiadajte o ich vyšetrenie. Opatrenie uveďte do správy delegáta.

Porušenie odporúčaní bude komisia vnímať, ako porušenie povinností R a DZ.

Akékoľvek ďalšie informácie k tejto otázke vám poskytne predsedníčka KR ZsFZ a tajomník KR p. Balint Kiss.

S úctou PaedDr. Alena Jančoková Žáčiková predsedníčka KR ZsFZ