Choď na obsah Choď na menu
 

1966 - 1989

1. 1. 1966

  ROK 1966

Akcia"Z"
Na rok 1966 boli v rámci akcie"Z" chválené tri objekty,ktoré sa postupne realizovali:
1. Šaľa-Veča-chodníky
2. Šaľa-parky-sady za MsNV
3. ZDŠ-parky,sady
ROK 1971
Nové nákupné stredisko v Šali-Veča
Dňa 25.januára 1971 bolo otvorené nové nákupné stredisko v Šali-Veča, ktoré bude mať nasledovný sortiment tovaru:mäso, potraviny, priemyselný tovar.
Príkladný čin občanov v Šali-Veča
        Na svojej výročnej členskej schôdzi 27.januára sa rozhodli športovci v TJ Šaľa-Veča,že sa stanú čestnými darcami krvi. Tento svoj pekný záväzok už aj splnilo dna 10.februára bol to pekný a humanný čin hodný nasledovania. Všetkým športovcom a občanom vyslovila vďaka darcom MUDr.Bitterová v nádeji, že títo budú i naďalej pomáhať pri záchrane ľudských životov tým najcennejším- svojou krvou. Boli medzi nimi starší i mladší. Zaslúžia si, aby ich mená boli zaznačené v kronike mesta.
Za športovcou sú to Ján Mesáoš, Ladislav Solík, Vojtech Solík, Štefan Körösi, Dezider Hamar, Imrich Karas, Vincent Melicher, Ivan Kovačevít, Ernest Hamar ,Dušan Jlles, Imrich Hamar, Ľudovít Koyš-riad.šk. Z ostatných občanov to boli Gustáv Hamar, Jozef Rehák, učiteľka Koyšová s dcérov, Ján Baboš s manželkou a ďalší. Osobitnú pochvalu si zasluhujú rodiny Koyšová a Hamarová. Z týchto rodín darovali krv traja členovia.Vštky telovýchovné jednoty z okolia Šale by sa mohli zapojiť do súťaže o najlepšiu TJ v darcovstve krvi a tak prejavyť svoj humanný postoj k záchrane ľudí.
 
JRD-DUSLO-PATRONÁTNA ZMLUVA
        Dňa 2.marca zišli sa na lodenici zástupcovia JRD a vedenia podniku Duslo,aby uzavreli patronátnu zmluvu, ktorej hlavným poslaním je cestou zvyšovania obyvateľstva,ako aj riešiť vzájomnú pomoc po stránke hospodárskej,politickej a kultúrnej medzi uzatvárajúcimi podnikmi na rok 1971. Zmluva zo strany podniku Duslo obsahuje o.i. záväzky v dodávkach priemyselných hnojim podľa časových požiadaviek JRD,založenie veľkoplošného hnojárskeho pokusu pri stupňovaní dávok živín v závlahových plošinách,ďalej pri opravách strojového parku a briggádnickú pomoc pri zbere úrody. Na zmluvnej strane záväzkov družstva sú o.i. uvedené záväzky k predostnému zásobovaniu stravovacích zariadení podniku Duslo čerstvou zeleninou,,zariadenie stránku pred podnikm,v ktorom počas sezóny bude predávať čerstvú zeleninu a ovocie,poskytne brigádnickú pomoc pri nakládke a vykládke a momi sezóny poskytne doprevné prostriedky na základe osobitných dohôd.
K príležitosti 50.výročia založenia KSČ organizácia Slovenského zväzu žien si dala rôzne záväzky ako prednášky na aktuálne témy,čitateľské
besedy,besedy so starými zaslúžilými členkomy strany,socialistycké súťaženie členiek-dvojičiek,ktoré pracujú v JRD.Zaviazali sa,že budú súťažiť s dvojičkami JRD-Tešedíkovo a ďalšie rôzne individuálne záväzky, Pri príležitosti 50.výročia založenia.
 
Rok 1979
        Rada MsNV v Šali prerokovala 22.6..1979 započatie výstavby,,Komplexnej bytovej výstavby"na ĺavom brehu Váhu nového sídliska Šaľa-Veča.V rámci zásad schváleného úvodného projektu 733 bytov má sa táto akcia zahájiť v júni 1979. Po niekoľkých pripomienkach a výhradách štátnej expertízy a ich zohľadnení v úvodnom projekte sa prikročilo ku asanácii a pripravenosti staveniska odkanalizovaním T.stavby,ktorej ukončenie je plánované v marci 1981.Rada zahájenie prác schválila.
 
ROK 1984
        V 7.päťročnici v rámci komplexnej bytovej výstavby,ktorá je sústredená na sídlisku Veča je akcia 913 bytov pred dokončením.K občianskej vybavenosti patrí aj MŠ pre 120 detí a DJ pre 35 detí a je predpoklad,že bude splnená. Pri 1BV na sídlisku Veča-Hliník sa dokončuje vodovod a prevádza sa plynofikácia. Sídlisko Veča dostalo novú predajňu potravín.
 
ROK 1985
        Počet bytových jednotiek v mestskej časti Veča je 733 bytov. Od 1. mája začala premávať nová linka mestskej hromadnej prepravy, ktorá je prínosom hlavne pre obyvateľov nového sídliska v Šali-Veči. Lihka premáva po trase:žel.stanica, ul.SNP ,K.Marxa ,Hollého,Steizerova, nákupné stredisko a späť. Nové sídlisko v Šali-Veči bolo pri príležitosti 40.výročia oslobodenia našej vlasti pomenované hrdým názvom: Sídlisko Mapového povstania českého ľudu.
V decembri 1986 bola zahájená aj stavba výkupne druhotných surovín Veča. bola zahájená stavba-oplotenie cintorína vo Veči ,s rozpočtovým nákladom 997 tis. Kčs. Ukončenie je plánované na rok 1987.