Choď na obsah Choď na menu
 

2011

1. 1. 2011

 Návrh na priamy odpredaj budovy bývalej ZŠ na Komenského ulici v Šali-Veči, 

dvora a priľahlých pozemkov za 180 245,- Eur. Sumu rezervovať na rekonštrukciu 
Komenského ulice a projekt Veča CENTRUM- revitalizácia. Odpredaj v prospech 
spoločnosti REST3, spol. s.r.o. Bratislava. Pozemok- 2806 m2 za 105 645,- Eur; 
budovu za 74600,- Eur.Projekty, stavby, obstarávania
Cesta 1/75- obchvat mesta Dlhoročný problém odklonenia dopravy z mesta a mestskej časti Veča sa riešil aj v roku 2011.
Koncom januára 2011 bolo vydané územné rozhodnutie a umiestnení stavby- Cesta 1/75, na základe ktorého mohla Slovenská správa ciest začať s výkupom pozemkov. Obchvat dlhý 12 km je trasovaný mimo zastaveného územia, obchádza Kráľovú nad Váhom, Trnovec nad
Váhom a vyúsťuje pri hornom Jatove. Financovanie stavby je plánované zo štátneho rozpočtu, prípadne zo štrukturálnych fondov.
Festival chrámovej hudby
Občianske združenie Zbor Svätej Rodiny Šaľa- Veča, usporiadalo 9. septembra 2011
v Kostole Svätej Rodiny v Šali- Veči Festival chrámovej hudby.  Na festivale odznela organová i dychová hudba, operné melódie a zborový spev.  Podujatie podporil Nitriansky samosprávny kraj.
Cirkevné udalosti
Nová kaplnka v Šali- Veči
Dňa 11. februára 2011, v deň spomienky na Lurdskú Pannu Máriu bola vo Veči slávnostne požehnaná nová kaplnka Lurdskej Panny Márie. Slávnosť začala svätou omšou v Kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov pri ktorom je kaplnka postavená.  Akt požehnania a svätenia vykonal po svätej omši biskupský vikár pre školstvo Trnavskej arcidiecézy Doc.ThDr. Pavol Zemko za účasti súdneho vikára diecézy ICLic. Radoslava Bazalu, šalianskeho dekana Mgr. Andreja Šottníka, správcu farnosti Šaľa- Veča Júliusa Csomora a veriacich farnosti. Autorom projektu, staviteľom a sponzorom diela bol Alojz Ricker s manželkou.
Nový digitálny organ
Od konca októbra 2011 má Kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov v Šali- Veči nový digitálny organ. Posvätiť ho prišiel tunajší rodák, generálny vikár Trnavskej arcidiecézy PhDr. Ladislav Kuna. Kúpu organu zabezpečovalo zo zbierky veriacich a darov sponzorov Občianske združenie Zbor Svätej Rodiny, ktorého predsedom je organista Marek Molnár. V auguste 2008 vznikol vo farnosti Šaľa- Veča spevácky zbor a na sprevádzanie duchovného spevu a celkove pre chrámovú hudbu je organ nenahraditeľný Vo farnosti Šaľa-Veča 1. júla 2010 vystriedal správcu farnosti vdp. Mgr. Jozefa Galloviča (2005-2010) vdp. Mgr. Július Csomor, ktorého po ročnom pôsobení t.j. 1. júla 2011 vystriedali:
páter Mgr. Lukáš Stanislav Buchta, O. Praem a páter Mgr. Atanás Jozef Leškovský, O. Praem