Choď na obsah Choď na menu
 

2012

1. 1. 2012

Návrh o odstúpení od zmluvy na realizáciu projektu Revitalizácia CENTRUM Šaľa -

Veča z dôvodu rizikového financovania diela zo strany mesta;

Návrh na zrušenie ZŠ na Bernolákovej ulici v rámci optimalizácie škôl v sieti

základných škôl a to od 1. júla 2012.

Právnym nástupcom je ZŠ Jána Hollého 48, Šaľa;

Odporúčania:

-vypracovať návrh na efektívne využitie priestorov ZŠ Bernolákova a návrh na

rekonštrukciu ZŠ Jána Hollého;vypracovať celkový audit so zameraním na energetickú náročnosť jednotlivých

budov škôl, ich materiálno-technickú vybavenosť, nákladovosť, personálnu

obsadenosť, početnosť žiakov, úroveň výchovno-vzdelávacej a manažérskej

práce.

Noc kostolov

Do medzinárodného projektu Noc kostolov sa aktívne zapojil šaliansky dekanát s Rímskokatolíckymi

farnosťami Šaľa a Šaľa – Veča. Podujatie sa uskutočnilo v piatok 1. júna 2012

v kostole sv. Margity Antiochijskej v Šali a v kostole Sv. Rodiny v Šali – Veči. Chrámy sa

verejnosti otvorili za zvonenia zvonov o 18:00 hodine a ponúkli nevšedný náhľad na ich krásu

v spojení s históriou, hudbou, spevom, hovoreným slovom. Počas bohatého programu

vystúpili hudobno-spevácke zbory Caecilia chorus, Zbor sv. rodiny, Zbor LETICIA z Nových

Zámkov a programom prispel aj Zbor evanjelickej cirkvi a.v. z Diakoviec. Odzneli koncerty

vážnej i organovej hudby, recitál populárnej a gitarovej hudby. Podujatie bolo ukončené

adoráciou sviatosti oltárnej a záverečným požehnaním o 24:00 hodine.

Sprievodné akcie podujatie:

výstava obrazov amatérskych umelcov, písomných pamiatok – dokumentov, liturgických odevov a kníh, kalichov a monštrancií;

- tvorivé dielne pre deti;

- prehliadka kostolov, chórov, veží, zvoníc a zvonov, videoprojekcia;

Duchovný otcovia, dekan László Parák, páter Lukáš Stanislav Buchla a farárka evanjelickej

cirkvi a.v. z farnosti Diakovce Zora Tuláková sa zhodli, že podujatie „posolstva

svetla“ oslovilo aj ľudí mimo cirkevného spoločenstva.

Misie 2012

Otvorené duchovné cvičenia v Kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov Šaľa – Veča

30. júla – 3. augusta 2012.

Duchovné cvičenia viedol páter James Mariakumar SVD

Narodil sa v Indii v roku 1938. Za kňaza bol vysvätený v roku 1970. Od roku 1978 pôsobí

v službe duchovného poradenstva, vnútorného uzdravovania a od roku 2000 sa venuje

duchovným cvičeniam a seminárom. Počas bohatého duchovného programu odznelo 20

hodnotných prednášok s tematikou:

Božie slovo, Božia vernosť, Odpustenie a volanie k svätosti;

Manželstvo, rodina, výchova detí, vzťahy v rodinách;

Duchovný zápas, život v Duchu svätom, okultizmus, New Age;

Hudobno-divadelný festival VEČAFEST 2012

Občianske združenie Zbor Sv. Rodiny Šaľa – Veča usporiadalo 19. – 20. októbra 2012

hudobno-divadelný festival. Prvý deň festivalu odzneli v Kostole Sv. Rodiny vo Veči

koncerty sakrálnej a organovej hudby v podaní speváckych zborov zo Šale – Veče, Trnovca

a Semerova, sólových spevákov zo Základnej umeleckej školy v Šali a organového majstra.

Druhý deň festivalu v Spoločenskom dome Šaľa – Veča sa predstavili:

- Mažoretky – Šaľa;

- Folklórna skupina z Piesťan;

- Divadelný, folklórny a spevácky súbor z Dunajskej Stredy;

- Žiaci ZUŠ Šaľa;

- AND BAND;

Sprievodné podujatia: maľovanie, jazda na koni a rôzne atrakcie.

Zem“ – výstava fotografií

Jesenná výstava fotografií v Galérii umenia v SD Šaľa – Veča, ktorá niesla názov „Zem“,

zapadla do série výstav Šalianskeho fotoklubu o svete a prírodných živloch. Fotografie

vystavovalo 5 autorov, členov fotoklubu.

V Galérii umenia vystavovala počas októbra svoje diela Drahoslava Tetliaková. Prezentovala

svoju háčkovanú tvorbu a enkaustické obrazy maľované včelím voskom s pridaním farebného

pigmentu.

Slávnosti

V máji sa v mestskej časti Veča pravidelne konali Večianske slávnosti. V roku 2012 sa

vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu mesta slávnosti nekonali.

Futbalvý klub Šaľa – Veča

Nadšenci a milovníci futbalu v mestskej časti Šaľa – Veča sa podujali obnoviť futbalový život

vo Veči po prerušení jeho dlhodobej histórie. V roku 2012 požiadali o zaradenie FK Veča do

Futbalovej III. A triedy JZ Nitra – Šaľa

Tabuľka jesennej časti- ročník 2012/ 2013:

1. FK Žiharec, 2. Kynek, 3. FK Veča 12 9 1 2 48:15 28b

4. – 13. Lefantovce, Hruboňovo, D. Kesov, Lukáčovo, Dlhá n/ Váhom, H. Lefantovce,

Štefanovičová, V. Dolina, Drážovce, Šurianky

Tréner: Peter Maršálek

Funkcionári klubu: Ladislav Takáč – predseda

Daniel Szabo, Vladimír Vicena, Jarolím Molnár

Atletika 2012

Majstrovstvá okresu Šaľa v ĽA, ZŠ Hollého Šaľa – Veča

október Memoriál zakladateľov atletiky v Šali, ZŠ Hollého Šaľa – Veča

na počesť zakladateľov atletiky v Šali, pedagógov

Jána Mutkoviča a Milana Melicherčíka sa aj v roku 2012 uskutočnili

atletické preteky žiakov základných škôl a gymnázia. Podujatie malo výbornú športovú

úroveň.

Poradie škôl: ZŠ Ľudovíta Štúra, ZŠ Jozefa Murgaša, ZŠ Jána Hollého, ZŠ J.C. Hronského,

ZŠ Močenok;

Mariáš

Veľká cena Veče vo volenom mariáši. Na podujatí sa zúčastnilo 87 členov mariášových

klubov z celého Slovenska.

Následne MK Šaľa – Veča, účastník Slovenskej extraligovej súťaže usporiadal turnaj

o Pohár primátora Nových Zámkov – účasť 63 hráčov.