Choď na obsah Choď na menu
 

2013

1. 1. 2013

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže (VOS) „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu“:

a) Nebytových priestorov v objekte COV Šaľa-Veča, Hollého ulica;

b) Pozemkov za čerpacou stanicou PHM SHELL v Šali-Veči;

Návrh zmluvy o spolupráci a združení finančných prostriedkov so spoločnosťami Shin

Heung Precision Slovakia, s. r. o. a Euro Dabo, s. r. o. so sídlom v Šali-Veči za účelom

výstavby chodníka popri ceste smerom k obom výrobným prevádzkam na okraji Veče

(smer Duslo). Hodnota zákazky bola stanovená na 120 000,- Eur. Podiel firiem, každá 50

% hodnoty. Mesto Šaľa má vystupovať ako stavebník.

Návrh na odpustenie nájomného v Spoločenskom dome Šaľa-Veča OZ Fotoklub Šaľa;

Vyhodnotenie súťaže O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu:

pozemkov za ČS SHELL Šaľa-Veča; MsZ schvaľuje zmluvný odplatný prevod:

a) nehnuteľnosti- pozemku o výmere 6 189 m2;

b) nehnuteľnosti- pozemku o výmere 441 m2;

spolu 6 630 m2;

kúpna cena 250 000,- Eur;

v prospech spoločnosti BRM 78 BIŽUTÉRIA, s. r. o. ul. Hlavná, Šaľa;

Rozdelenie príjmu:

50 000,- Eur - rekonštrukčné práce na ZŠ J. Hollého;

35 000,- Eur - oprava Hospodárskej ulice;

Rozpočet mesta na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016

Poslanci poukazovali hlavne na nereálnu príjmovú časť rozpočtu, žiadne

investície do mestskej časti Veča, neschopnosť splácať záväzky po lehote

splatnosti a návrh rozpočtu neschválili.

 

Výstavy 2013

Fotografie - 900 rokov od prvej písomnej zmienky mestskej časti Veča; GU;

Zbierka trofejí - Poľovnícke združenie; Poľovnícky dom;

 

 

 

Rôzne akcie 2013

Spoločenský dom Šaľa-Veča - Fašiangová zábava, Večiansky ples; 

Katarínska zábava. Záhradkári v Šali-Veči združení v ZO Slovenského zväzu záhradkárov

neporušili tradíciu a 29. novembra 2013 už po 19-krát zorganizovali v DK Veča populárnu

„katarínku“, na ktorej okrem rôznych dobrôt nechýbala špecialita - mastný chlieb s cibuľou

a predovšetkým dobrá, priateľská zábava.

Vianočný koncert.OZ Zbor sv. Rodiny Šaľa-Veča zorganizovalo

v Kostole Svätej Rodiny koncert, ktorý bol venovaný na pomoc nešťastne zranenému

spoluobčanovi Danielovi Vyslúžilovi a jeho rodine. Na koncerte, ktorý sa uskutočnil 29.

decembra vystúpili zbory z Diakoviec, Trnovca a Denného centra seniorov v Šali, ako aj miestny

zbor.

Diváci prijali koncert s patričným porozumením a uznaním. Vystúpenia súborov jednotlivcov

odmenili potleskom, cieľ a zameranie podujatia podporili finančným príspevkom.

Prvá písomná zmienka o Veči

 

Mestská časť Šale si v roku 2013 pripomenula významnú historickú udalosť. Uplynulo práve

900 rokov od prvej písomnej zmienky o Veči.

Prvý záznam o Veči sa nachádza v tzv. Zoborskej listine z roku 1113, ktorej originál je uložený

v Nitre, v biskupskom archíve. V listine sa uvádza pod názvom „Veza“, jej dejiny sa na základe

archeologických nálezov datujú do skoršieho obdobia ako je rok 1113.

Pri tejto príležitosti sa v Spoločenskom dome Veča konalo 17. mája slávnostné

zasadnutie mestského zastupiteľstva. Pozvanie na oslavu prijali aj zástupcovia našich

partnerských miest z Maďarska a Poľska. Ostatní partneri poslali blahoželania.

Na slávnosti primátor mesta Martin Alföldi odovzdal viacerým Šaľanom i Večanom

pamätnú plaketu za prínos a rozvoj mestskej časti po kultúrno-spoločenskej stránke. Ocenenie

obdržali: Jozef Rehák, Zuzana Krištofová, Vendelín Sloboda, Karol Takáč, RNDr. Jozef Kollár,

prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc., Mgr. Július Morávek, Mgr. František Adam, Mgr. Vojtech

Jakubec.

Oslava pokračovala Večianskymi slávnosťami, zábavou, vystúpením súborov, koncertom

kapely Vidiek. K sprievodným akciám patrila výstava dobových fotografií, beseda o histórii

a živote vo Veči, beseda s osobnosťami, večianskymi rodákmi.

 

Futbal III. A trieda Nitra – Šaľa

V súťaži III. A triedy úspešne pôsobí novozaložený klub (alebo lepšie - po rokoch obnovený klub)

v Šali – Futbalový klub Veča. V konečnom hodnotení ročníka 2012/2013 FK Veča obsadil

v tabuľke 3. miesto zo FK Žihárec a Kynek. Po jesennej časti ročníka 2013/2014 FK Veča patrí

v tabuľke 1. miesto z 12 registrovaných mužstiev.

 

Petang – Klub priateľov petangu Svätopluk Šaľa (KPPS)

 Petangová liga – 2. ročník, 10 družstiev, šesť kôl 1. m. Večania;