Choď na obsah Choď na menu
 

ROK 2000 - 2010

1. 1. 2000

 V roku 2000 vyvíjali svoju činnosť pri Kultúrno – spoločenskej organizácii mesta Šaľa nasledujúce súbory: Súbor mažoretiek VEČANSKÉ FIALKY

2002 realizáciu projektu výstavby obytného komplexu v mestskej časti Veča. Od 15.júla 2002 sa stal administrátorom farnosti vo Veči vdp. Radovan Naštický, ktorý k nám prišiel z Modrého kostolíka z Bratislavy a úspešne pracuje v náboženských programoch Slovenskej televízie v relácii Dobrá novina. Historickou udalosťou nášho kostola bola v októbri 2002 diakonská vysviacka Pavla Goldbergera z Veče, ktorá bola prvou kňažskou vysviackou.
Mesto spolu s mestskými časťami Veča a Hetméň po svojej miléniovej oslave v roku 2002, v máji roku 2003 oslávilo 890. výročie prvej písomnej zmienky týchto častí mesta. Taktiež, spolu s podnikom Duslo oslávilo 45. výročie jeho založenia, ako i 30. výročie založenia Domu kultúry. Za zmienku stojí odovzdávanie časti z komplexu bytov v mestskej časti Veča. V tejto časti mesta odovzdali do užívania i Supermarket TESCO.
        Mesto Šaľa, osobitne obyvatelia mestských častí Veča a Hetméň si v dňoch 7.-14. mája 2003 pripomenuli vzácne výročie  890. Výročie
Oslavy výročia začali Vernisážou výstavy o histórii Veče, ktorú organizoval Štátny archív Šaľa v Spoločenskom dome Veča
Nasledoval
Slávnostný sprievod
Slávnostné zasadnutie MsZ
Vystúpenie súborov
Disko – majáles
Ohňostroj, ktorý bol vyvrcholením prvého dňa
Na slávnostnom zasadnutí MsZ za účasti občanov, vzácnych hostí z družobných miest, primátor mesta Ing. Tibor Baran ocenil pamätnými medailami poslancov a aktívnych funkcionárov kultúrnych, spoločenských i športových inštitúcií.
V rámci zasadnutia bol slávnostne odhalený a posvätený ERB a PEČAŤ Mestskej časti Veča.
Aktu sa zúčastnil RNDr. Jozef Kollár, gen. riaditeľ a predseda predstavenstva Duslo a.s. Šaľa, primátor mesta, rímskokatolícky farár FÚ Veča Mgr. Radovan Naštický a evanjelický farár Mgr. Chovanec.
Druhý deň
vystúpenie detských súborov
rozprávkové pele mele
žongléri
skupina ROMATAN z Košíc
Program súborov z družobných miest pod názvom „Bez hraníc“
Tretí deň
športové súťaže
oslavy Dňa matiek
večer v znamení COUNTRY zábavy
Štvrtý deň
prehliadka historických vozidiel – Pribinovo námestie
strelecké preteky – Agačáreň Veča
futbalový zápas Veča (výber) – Slovenská televízia Bratislava
zábava a koncert rockových kapiel
Piaty deň
slávnostná svätá omša vo Veči
koncert umelcov Patkolovcov
Šiesty deň
„Veča v minulosti a súčasnosti“ – prednáška – Dr. Veronika Nováková
riad. Štátneho archívu Šaľa
oslavy 20. výročia Klubu dôchodcov – Veča
vystúpenie Detskej dychovky
Siedmy deň
Divadelný súbor Terra Wag – J.B. Ivan Matka – div. predstavenie
Ôsmy deň filmové a hudobné popoludnie
vyvrcholenie osláv – koncert operného speváka
Martina Babjaka a jeho hosťa – r.k. kostol Veča
Do rámca osláv úspešne a pôsobivo zapadla i vernisáž „Výstavy večianskych ľudových maliarov“ pána Ladislava Tótha a pani Zuzany Krištofovej, ktorí sa prezentovali sériou svojich maliarskych prác.
Želáme občanom mestských častí Veča a Helméň šťastný život, aby svoje šťastie budovali na výsledkoch usilovnej a obetavej práce a na pekných medziľudských vzťahoch, naplnených úctou a láskou.
 
Kultúrno-spoločenské aktivity v roku 2005
        Výstava sôch mladého talentovaného sochára Andreja Csillaga bola sprístupnená v Spoločenskom dome Šaľa- Veča od13. do 30.mája 2005. Inšpiráciu nachádza v bežnom živote. Jeho diela vidieť na námestiach obcí (Tešedíkovo, Kráľová n/Váhom).
Príroda -bola téma amatérskej maliarky- učiteľky na dôchodku Zuzany Krištolovej, ktorú svojimi dielami prezentovala v Kultúrnom stredisku Večierka v Šali od 29. novembra do 9. decembra 2005. Diela zobrazujúce kvety, kytice, krajinky, sú vytvorené technikou akvarel, olej. Účasť na výstavách: Nitra, Galanta, Bratislava. Maďarsko, Šaľa- Veča.
21. januára Projekt: Prevencia protispoločenských aktivít- SD Veča;
21.-25. februára Týždeň detskej radosti s fašiangovou diskotékou- MsKS, Večierka. Veča;
7.-15. mája Večianske slávnosti- športové súťaže, výstavy umelcov, vystúpenia hudobných skupín, koncert Patkoloovcov v kostole vo Veči;
Večanská pláž bola otvorená a sprístupnená počas posledného júnového víkendu 05 na ľavom brehu
Váhu a preto dostala neoficiálny názov ,,Večianska": Na pláži bol otvorený bufet, hygienické zariadenia, namontované odpadové koše, upravený pieskový terén na plážový volejbal, hry detí v piesku a vo vode.
7. mája 2005 -strelecké preteky o pohár primátora mesta Šaľa na strelnici PZ
Agačáreň Veča
- účasť 26 strelcov z 5.okresov
- úspešnými strelcami boli i Šaľania Peter Belej a Silvester Ižman ml.
21. mája 2005 -Majstrovstvá okresu v streľbe na asfaltové terče
- strelnica PZ Agačáreň Veča - 21 poľovníkov v okrese
21. mája 2005 - IX. ročník okresného kola o Putovný pohár predsedu okresnej organizácie SPZ
- areál poľovníckeho zväzu v Trnovci
- účasť 9 poľovníckych združení okresu, ktoré zastupovalo 13 trojčlenných detských družstiev
- chlapci z družstva KMPP pri PZ Agačáreň Veča obsadili 3.miesto,
- Matúš Ižman z PZ Agačáreň Veča v súťaži jednotlivcov obsadil 4.miesto.
 
        Od 1.8.2007 nebude pre školstvo potrebná budova na Komenského ulici vo Veči, kde boli umiestnení žiaci ZŠ Bernolákova ulica Šaľa-Veča. O využití priestorov tejto historickej budovy školy rozhodne mestské zastupiteľstvo podľa podaných návrhov.
Mestské kultúrne stredisko v Šali organizovalo v Dome kultúry, KS Večierka a v SD
Šaľa-Veča od 5. marca do 9. marca 2007 bohatý a pestrý program pre deti a mládež, ako:
- súťažno-zábavné hry; stolný tenis;
- tvorivé dielne-rozvoj zručnosti-výroba figuriek , masiek , pohľadníc;
- počúvanie hudby; nácvik tancov;
- objavovanie speváckych talentov;
V Centre voľného času v Šali v KS Večierka a SD Veča sa od 2. júla do 31. augusta 2007 pod vedením pedagógov organizovali:
- besedy pod názvom „Besedy o všeličom“
- tvorivé dielne; -športové a spoločenské hry,turnaje;
- tanečné a hudobné popoludnia; -stanovanie v prírode,letný tábor;
- divadelné a filmové predstavenia; -koncerty skupín;
V Spoločenskom dome Šaľa-Veča sa od septembra 2007 organizujú pravidelné
nedeľné rozprávkové podujatia pod názvom „Nedeľníček“
29. decembra- Halové majstrovstvá okresu vo futbale- 8.ročník TIBI cup, Športová hala v Šali, 9 družstiev z okresu Šaľa a jedno družstvo z okresu Galanta odohralo turnajovo 28 zápasov. Podujatie bolo miestom stretnutia celej šalianskej futbalovej obce. Pohár firmy TIBI získala Šaľa B- Veča.
Poľovnícke združenie Veča
        Poľovnícke združenie Agačáreň Veča si v roku 2007 primpomenulo 50. výrošie svojho vzniku. K tomuto významnému výročiu bola združeniu mestským zastupiteľstvom udelená  Cena mesta Šaľa.
Ktorá nie len teší, ale aj každého člena zaväzuje k ochrane a zveľaďovaniu prírody a zveri, ako nášho národného bohatstva.
Najvýznamnejší rozvoj činnosti zaznamenali v združení po jeho osamostatnení v roku 1990 pod vedením JUDr. Silvestra Ižmena. Dobudovala sa moderná strelnica, areál a poľovnícky altánok v lesíku Agačáreň. Ukončila sa výstavba Poľovníckeho domu. Združenie má 17 členov a dvoch čakateľov. Obhospodárenie 1057 ha poľovníckych revírov, stará sa o 30 zásypcových krmelcov, zabezpočuje krmivo, soľ a medikamenty. Organizuje poľovnícke výstavy, besedy, zábavy, spolupracuje so záhradkármi, športovcami a spoluobčanmi- nepoľovníkmi. Výsledky činnosti dokazujú, že v združení sú dobré vzťahy. V tomto roku dlhoročného predsedu združenia Silvestra Užmana vystriedal vo funkcii Zoltán Karas, ktorý pokračuje v dobre začatej práci.
Rok 2009
Výstavy Galéria umenia a tvorby
        Fotoklub Šaľa prevádzkuje Galériu umenia a tvorby v Spoločenskom dome v Šali- Veči. Galéria bola slávnostne otvorená 6.decembra 2008 spolu s vernisážou výstavy „Šaľania na cestách“. Prostredie spoločenského domu je príjemným kultúrnym stánkom s dlhodobými expozíciami otografií a stálou galériou. Po úvodnej výstave domácich fotografov nasledovali výstavy:
marec 2009 – fotografie členov Fotoklubu Banská Bystrica;
máj 2009 – Výstava o bratoch Čapkovcoch- fotografie a dokumenty z rokov 1910- 1936, kedy Jozef a Karel navštevovali Oravu , Vysoké Tatry , Topoľčianky, Trenčianske Teplice a iné;
máj 2009 - zábery z prírody , portréty, momentky , fotoexperimenty, prezentovali životné dielo Gabriela Hupku- fotografa ;
máj 2009 - „Návraty“ bol názov výstavy prác učiteľov a bývalých žiakov ZŠ Bernolákova Šaľa- Veča. Okrem fotografií boli vystavené olejomaľby , akvarely, textil, sochy a iné. Kurátorom výstavy bol bývalý žiak školy sochár Andrej Csillag;
jún 2009 - do medzinárodnej fotosúťaže Wis Wap sa zapojili fotografi zo Slovenska, Maďarska, Česka, ktorí zaslali 1800 fotografií. Zo sto najkrajších bola inštalovaná v galérií výstava;
1.4. - veľkonočná výstava kraslíc , ikebán – KS Večierka, Klub dôchodcov, SD Šaľa- Veča
Šalianske a Večianske slávnosti
        Bohatý dvojdňový hudobný festival Večianskych slávností sa konal 15.-16. mája 2009 pred HM Tesco Šaľa- Veča.Festival otvorila šalianska dychovka Duslanka a po nej sa na pódiu striedali poprední speváci a hudobné skupiny, ktoré vytvorili príjemnú a veselú náladu. Prvý deň festivalu uzavrela rómska skupina Sendreiovcov. Začiatok druhého dňa ( sobota) patril deťom. V detskom bloku vystúpil divadelný súbor
Materinky a prebiehali rôzne zábavné súťaže. V extrémnom bloku sa predstavili siláci. Hudobnú časť programu otvoril Team revival, pokračovala skupina Mukatado a po nej populárny Tomáš Bezdeda. Vašo Patejdl a jeho hity prijali diváci s ováciami. Slávnosť uzavrela domáca kapela Imrichova klebeta. V.liga- Šaľa „B“ /Veča/
Futbalista FK Šaľa „B“ /Veča/ nedokázali v jarnej časti súťaže zachrániť pre Šaľu piatu ligovú súťaž a zostúpili do I.triedy. V jesennej časti ročníka 2009/2010 tejto nižšej súťaže si viedli veľmi dobre a po 15. kole obsadili v tabuľke 2.-hé miesto so stratou jedného bodu za
prvým Vinodolom.
Rok 2010
        11. februára 2010 sa uskutočnilo, prerokovalo a schválilo: návrh na doplnenie a úpravu rozpočtu mesta na rok 2010 s výhľadom do roku 2012. Poslanci rozpočtu vyčítali nízke investície do mestskej časti Veča, na druhej strane veľké množstvo investičných akcií, na ktoré nebol dostatok
zdrojov, čo podmieňovalo priberať nové úvery. na preklenutie nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu a na investičné akcie bol vyjadrený nesúhlas. Predloženie žiadosti o NFIP v rámci výzvy ROP za účelom realizácie projektu CENTRUM Šaľa – Veča
– revitalizácia a financovanie projektu mestom vo výške 5% z celkových nákladov na projekt, t. j. 20 235,72,- Eur;
Deň samosprávy mesta Šaľa
2. decembra 2010 Obradná sieň mestského úradu Udelenie ocenení Vojtech Jakubec, ktorý vykonával pedagogickú prax v ZŠ Šaľa – Veča,
Bernolákova ul. viac ako 30 rokov. Nebol len učiteľom, ale úspešne sa venoval mládeži v oblasti športu. Dosahoval výborné výsledky v príprave talentovanej mládeže v atletike a vo futbale. Veľkou mierou sa zaslúžil o vybudovanie a udržiavanie futbalových, hádzanárskych, tenisových i hokejových športovísk. I v dôchodkovom veku je aktívny, vypomáha ako tréner malých futbalistov.
Rezerva A mužstva FK Slovan Duslo Šaľa, Duslo Šaľa
B/Veča/, ktoré hralo V. ligu a v poslednom období I.A triedu, oficiálne ukončilo pôsobenie vo futbalových súťažiach.