Choď na obsah Choď na menu
 

Školská investičná výstavba

1. 1. 1888

 Prvá škola vznikla v obci v druhej polovici 18. storočia za podpory miestnych šľachticov. Pôvodná cirkevná škola sa uvádza už v roku 1888. Začiatkom storočia pre nárast obyvateľstva táto dvojtriedna škola už nepostačovala a preto sa presťahovala do novopostavenej budovy na terajšej Komenského ulici. Obec mala už koncom 19. storočia aj škôlku.        Z hospodárskeho hľadiska mal veľký význam v živote obce liehovar, ktorý bol v obci zriadený roku 1912 Jozefom Erdélyim a tu pracovalo 16 pracovníkov na dve smeny. Zo spolkov, ktoré tu vyvíjali činnosť je potrebné spomenúť Spolok hasičov, Pohrebný spolok, založený v roku 1899 a Spolok poľovníkov, ktorý vznikol roku 1911. Vývoj života vo Veči značne potom ovplyvnila prvá svetová vojna, ktorá priniesla hodne utrpenia pre občanov obce. Ukončenie vojny otvorilo novú etapu vo vývoji obce. Na úseku školstva bola r.1965 zaradená akcia výstavby 14 triedna ZDŠ Šaľa-Veča s celkovým nákladom 3,369.000,-Kčs.Akcia výstavby komplexu školy bolo ukončená a odovzdaná do užívania. Školské dielne-projekčné zabezpečenie tejto akcie bolo prevedené v 1.polroku 1967. Stavba bola ukončená v decembri 1967, náklad si vyžiadal sumu 243.000Kčs. Rozostavané byty celkom za rok 1965.                 Spolu: 4 b.j.                                                        

Nová rajonizácia základných škôl
        Novým prílivom obyvateľstva sa neustále zvyšujú počty žiakov v triedach,ba vznikajú nové triedy,pre ktoré nie sú učebne,i keď odovzdanie novej ZDŠ na sídlisku Váh situácia zlepšila.Na všetkých ZDŠ sú priestory kapacitne využité,ale na ZDŠ Šaľa-Veča sú voľné štyri učebne a budúcom školskom roku sa uvolní ďaľšia učebňa.Preto Rada MsNV schválila novú ralonízáciu a vytvorila školský rajón: Štúrova ul. SNP,Sovietskej armády,sídliskoVáh II.Školopovinné deti z tohto rajónu budú chodit´od 1.septembra 1977 na Základnú deväťročnú školu Šaľa-Veča.