Choď na obsah Choď na menu
 

V krátkosti z histórie kostola

1. 1. 1345

 Prvý pravdepodobne gotický kostol z pevného materiálu mohol byť postavený vo Veči niekedy v 13.storočí. Bezpečne však vieme z dokumentov Vatikánskeho archívu, že v roku 1345 tu už stál kostol, ktorý bol zasvätený Sv.Jánovi Krstiteľovi (ako patrocinium) a domnievame sa, že pri kostole existovala aj fara. To nám dokladá aj tzv.kanonická vizitácia z roku 1670, ktorá píše, že vo Veči je stará farnosť, ktorá je teraz iba filiou Trnovca. V 16.storočí nastali v dejinách obce nepokojné roky. Od roku 1529 a potom obvzlášť po páde Nových Zámkov v roku 1663 bola Veča niekoľkokrát vyplienená tureckými vojskami. V tomto čase bol aj pôvodný kostol takmer úplne zničený. Turecké nebezpečenstvo sa ukončilo až oslobodením Nových Zámkov v roku 1685.

        Od začiatku 18.storočia možno vo Veči doložiť snahy o vybudovanie nového kostola. Tieto sa úspešne zavŕšili v roku 1700, kedy tu bol dokončený nový kostol "na starých základoch" a zasvätený sv.Rodine (Ad Sacram Christi familiam). Podľa niektorých údajov tento kostol dala postaviť rodina Hertelendiová a stavebným majstrom budovy bol staviteľ Andrej Máth.Terajší vzhľad kostola dostala jej budova v roku 1725, kedy bol kostol obnovený. Dokazuje to aj nápis na oltári kostola. Hlavný oltár, ako aj kamenný kríž pred kostolom pochádza z roku 1820. Sakristiu na boku hlavnej ľode kostola dal postaviť roku 1825 gróf Ján Apponyi a Karol Czigler. Nad zakristiou bolo postavené oratórium so sedadlami, ktoré slúžili vtedajšiemu panstvu.
        V zadnej časti kostola zvonka bol vchod do krypty, ktorá bola postavená tiež v roku 1925. Tu sú pochovaní manželia Nodroviczkých a Anna, Mária a Lucia Szádeckých. Vchod do krypty a vetracie okná boli v roku 1996 pri tomto reštaurovaní kostola zamurované z dôvodu, že tam často vnikali nepovolaní vandali, ktorí tu devastovali hrobku. Kostol bol v rokoch 1956-1958 obnovovaný, pričom sa prebudovala drevená veža na betónovú a vonkajšie steny boli znovu omietnuté. Tieto stavebné práce riadil miestny stavebný majster Ladislav Iványi za výdatnej pomoci miestnych veriacich. Vnútorné maľby obnovili pri tomto reštaurovaní trnoveckí maliari bratia Miskolczioví. Po ukončení týchto reštaurátorských prác v roku 1958 bol potom kostol aj po druhý raz vysvätený trnavským biskupom Dr.Ambrózom Lazíkom za asistencie dlhanského farára Andreja Andódiho a šalianskeho rodáka, kňaza Jána Alaxu. Slávnostná svätá omša sa vtedy konala pod holým nebom vedľa kostola.
        Veča po cirkevnej stránke patrila v minulosti k farnosti Trnovec a neskôr k Dlhej nad Váhom. Až 1.mája 1992 bola v obci ustanovená Trnavským arcibiskupstvom samostatná farnosť a za prvého večianskeho farára bol menovaný dôstojný pán Pavol Čurka. Po 42 rokoch od poslednej opravy kostola sa v roku 1996 mohlo započať s celkovou rekonštrukciou krovu a strechy, veže a obvodových múrov kostola. Osadená bola nová plechová krytina strechy a veže, otlčená a obnovená bola celá omietka vonkajších stien, izolácia obvodových múrov a osadené boli nové vchodové dvere. V interiéri kostola bol nainštalovaný nový stropný elektrický luster a štyri nové dvojramenné nástenné svietidlá.
        Reštaurátorské práce začali 15.mája 1996 a ukončili sa 28.augusta 1996. Vďaka predovšetkým sponzorským finančným darom ako aj organizačnej pomoci pána farára bol večiansky kostol vynovený v novej oživenej podobe. Reštaurovanie si vyžiadalo takmer 2 milióny Sk a bola v pomerne krátkom čase uskutočnená firmou Monsta -Štefan Brestič Močenok.