Choď na obsah Choď na menu
 

Výstavba nového kostola

1. 1. 1999

 V posledných júnových dňoch mohli obyvatelia mestskej časti Šaľa-Veča a predovšetkým obyvatelia osemtisícového sídliska tejto časti mesta zaznamenať zvýšenú pracovnú činnosť stavbárov a pohyb stavebných mechanizmov na sídlisku na Hollého ulici vo Veči, v priestoroch pred miestnou základnou školou. Začalo sa s výstavbou diela, ktorého oficiálny názov nesie meno Ekumenické centrum pri rímsko-katolíckom farskom úrade Šaľa-Veča. Ide tu o výstavbu nového moderného rímsko-katolického kostola, fary, klubových a športových priestorov.

Objednávateľom diela je Farský úrad Šaľa-Veča. Návrh a projektová dokumentácia je výsledkom práce projektového ateliéru Marianum Trnava. Realizáciou stavebných prác bol poverený závod spoločnosti Invest s.r.o. v Šali. Pozemok pod dielo poskytlo mesto Šaľa formou prenájmu.
Ekumenické centrum je projektované v dvoch častiach. Prvú časť tvorí Kostol Panny Márie - Pomocnice kresťanov, druhá časť rieši dispozične priestory rímskokatolického farského úradu, učebne a klubové priestory, technicko-hospodárske priestory, sadové úpravy a rekreačno-športové priestory. V súčasnosti sa začala realizovať prvá časť projektu s termínom ukončenia stavby v decembri 1999.
Začalo sa teda vo Veči budovať nové moderné dielo, ktoré má vyplniť v priestore sídliska medzeru, ktorá vznikla v dôsledku ideologického smerovania riadenia spoločnosti do roku 1989. Útulný, ale priestorovo už nevyhovujúci starý večiansky kostolík nahradí našim veriacim občanom moderná a priestranná novostavba kostola s potrebnými vedľajšími priestormi. Veríme, že toto záslužné dielo po jeho dokončení bude vhodne usmerňovať kroky mladej i staršej generácie a že v ňom budú všetci nachádzať duchovnú útechu, odpočinok, poučenie, silu vo viere, v práci, v životných radostiach a ťažkostiach.
    Dňa 26.augusta 2007 arcibiskup metropolita bratislavsko-trnavský Mons. Ján Sokol slávnostne konsekroval nový kostol, ktorý je zasvätený Panna Márií Pomocnici kresťanov. Kostol je súčasťou sídliska v Šali-Veči.
Výstavbu kostola inicioval a podporoval bývalý riaditeľ Dusla, a.s. Šaľa, RNDr. Jozef Kollár v spolupráci s miestnym farárom Mgr.Pavlom Čurkoma a Neinvestičným fondom EC 2000 n.f. Šaľa.
Chronológia výstavby diela:
1996-1997 projektové práce-ateliér Marianum Trnava, Ing.arch.Marián Remenár a Ing.arch.Remenárová
1998 prenájom pozemku od mesta;výkonové práce;
1999-2003 stavebné práce;
2003-2005 vnútorná a vonkajšia úprava stavby,inžinierske siete,kúrenie,dlažba;
2006-2007 otvorenie interiéru kostola,oltár,svätostánok,lavice;
26.augusta 2007 konsekrácia kostola;
Okrem odp.Mgr.Pavla Čurku,ktorý pôsobil vo farnosti Šaľa-Veča od roku 1992 do 30.júna 2002 a má najväčší podielna príprave a výstavbe diela,sa na priebežných prácach podieľali kňazi:
od 1. júla 2002 do 17. júla 2003 -  Mgr. Radovan Naštický
od 18. júla 2003 do 30 .júna 2005 - Mgr. Milan Šuliak
od 1. júla 2005 - Mgr. Jozef Gallovič, ktorý má najväčšiu zásluhu pri zabezpečovaní a organizovaní záverečných stavebných prác, dotváraní interiéru kostola a príprave konsekrácie. Kosol bol vybudovaný i vďaka pomoci Mestského úradu v Šali, ktorý prenajatý pozemok pod kostolom odpredal cirkevnému úradu za symbolickú cenu a tiež vďaka sponzorom a darcom. Kresťanský život detí,mládeže a dospelých,ako aj činnosť hudobno-speváckeho súboru sa môže rozvíjať v plnom rozsahu.