Choď na obsah Choď na menu
 

Zoborská listina z roku 1113

1. 1. 1113

  Prvý písomný prameň, ktorým vstupuje Veča do histórie je tzv. "druhá zoborská listina z roku 1113", ktorá obsahuje súpis pozemkových majetkov zoborského kláštora na Slovensku. Tento kláštor bol oveľa starší než listina, v ktorej sa Veča po prvý raz spomína. V administratívnych písomnostiach sa meno tejto usadlosti písalo takto: rok 1113 - Vveza, v roku 1251 - Vecha, a od XVI.storočia Vecse. Do svojich vlastných dejín vstupuje Veča "po prvom septembri 1113". To je totiž dátum "druhej zoborskej listiny", ktorú vydal v tom roku uhorský kráľ Koloman opátovi zoborského kláštora Godofredovi za účelom usporiadania majetkoprávnych pomerov. Originál tejto listiny je dodnes zachovaný v biskupskom archíve na Nitrianskom hrade. Zoborská listina z roku 1113 svedčí o starobylosti obce Veča ako aj o starobylosti jej pomenovania siahajúceho až do predkresťanských pohanských čias. Veča sa v zoborskej listine spomína v súvislosti s určením hraníc medzi pozemkami tohto kláštora a dediny Veča. Strediskom týchto pozemkov bol Močenok, do ktorého patrila vtedy aj Veča.

        Druhá písomná zmienka o Veči, ešte ako kráľovskom majetku je z roku 1246. Tu sa stretávame už asi s prvým šľachticom z Veče (de Weche), známym Bartolomejom, ktorý tu mal svoje sídlo.  Z polovice 13.storočia (z rokov 1246, 1248, 1251, 1267, 1268 a 1270) poznáme zatiaľ šesť listín so zmienkami o Veči a z prvej štvrtiny 14. storočia už len tri takéto listiny. V ďalších dejinách sa potom čoraz viac spomína táto obec v rôznych historických a hlavne ekonomických súvislostiach.