Choď na obsah Choď na menu
 

2019 JARNÉ UPRATOVANIE – VEĽKOOBJEMNÉ KONTAJNERY

12. 3. 2019

Viacerí sa už chystáte na veľké jarné upratovanie, nech sa páči, tu nájdete harmonogram - kedy kde budú umiestnené veľkorozmerné kontajnery. Budú vždy pravidelne vyprázdňované. Preto vás prosíme, nekomplikujme si priebeh jarného upratovania - ak uvidíte, že je kontajner plný, nevyhadzujte odpad vedľa, ale počkajte, kým privezú vyprázdnený kontajner.

 Zdroj: Mesto Šaľa

Mestská časť Veča  - od 05. do 07. apríla

Komenského od Nitrianskej                             

Narcisová                                                          

Komenského – pri kotolni                     

Bernolákova oproti 4-bytovke ZŠ

Cintorínska vnútroblok                                    

Nivy – pri SOUCH

Slnečná – oproti novému kostolu                 

Dlhoveská- na konci ulice vpravo

Nitrianska pri kontajneroch                           

Nitrianska - oproti Extrabenz (slepá ulica)

Fr. Kráľa                                                             

Trnovecká pri trafostanici

Fr. Kráľa- stred ulice pri RD                             

Jilemnického

Fr. Kráľa- koniec ulice pri garážach              

Hliník- na konci slepej ulice

Koniec Hollého pri škole

Hospodárska + Lužná ulica

 

!!!  DO NÁDOB JE ZAKÁZANÉ UKLADAŤ BIOLOGICKÝ ODPAD ZO ZELENE,

ELEKTROODPAD, AKÝKOĽVEK STAVEBNÝ ODPAD  A INÉ NEBEZPEČNÉ ZLOŽKY ODPADU !!!

 

  !!!  N E P R E H L I A D N I T E  !!!

ZBER  NEBEZPEČNÝCH  ODPADOV A ELEKTROODPADU

Nebezpečné zložky: staré autobatérie, staré žiarivky a výbojky, nádoby z náterových hmôt, oleje, farby z tlačiarní a iné.

Elektroodpad : TV, rádiá, videá, chladničky, pračky, fény, kulmy, varné kanvice, elektrické ohrievače, počítače, hriankovače, mikrovlnné rúry, vysávače, mobilné telefóny, elektronické hračky, batérie a pod.

Tieto bude možné bezplatne odovzdať do označeného zberného vozidla spoločnosti SPEKO Šaľa s.r.o.

Pri odovzdávaní odpadov je potrebné obsluhe vozidla nahlásiť osobné údaje (meno a adresa) ako aj  množstvo a druh odpadu pre potreby vedenia evidencie.

 

Veča: 05. apríla (piatok) v čase

od 15,00 do 16,00 hodiny

na parkovisku  

na Pribinovom námestí (pred reštauráciou Corgoň)


 

AK NESTIHNETE TERMÍNY „UPRATOVANIA“

VYUŽITE SLUŽBY ZBERNÝCH DVOROV

kde môžete odpady odovzdávať CELOROČNE

 

  1. NA ZBERNOM  DVORE  na Ul. Fr. Kráľa (pri kotolni) môžete odovzdať  veľkorozmerné odpady, triedené zložky (papier, plasty, sklo, kovy), drobný stavebný odpad (platí sa poplatok), elektroodpad a jedlé oleje.

 

prevádzkové hodiny:

PO - PI: 9,00 – 17,00; SO: 8,00 – 14,00 hod.