Choď na obsah Choď na menu
 

Informácie od vodárov

8. 11. 2023

INFORMÁCIA OD VODÁROV:
Notifikácia - havária/porucha dodávky vody z   verejného vodovodu (nová)
Mesto/obec: Šaľa
  Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje prerušenie dodávky   pitnej vody z verejného vodovodu.
 Dátum: 08.11.2023
 Od: 13:00 hod.
 Termín odstávky: do odstránenia poruchy
 Oblasť odstavenia: ul. Komenského, Gorkého, Bernolákova, Nivy,   Jilemnického, Nitrianska (od Dlhoveskej po Dózsovú)
 Dovoz vody cisternou: nie
 Regulácia vody: áno
 
 Upozornenie ku plánovaným odstávkam vody, poruchám a haváriám:
 
  Počas napúšťania verejného vodovodu a uvádzania do opätovnej prevádzky môže   dôjsť ku dočasnému zakaleniu vody. Po ukončení odstávky vykonávajú pracovníci   vodárenskej spoločnosti preplachovanie potrubia verejného vodovodu. Aj   napriek vykonaným opatreniam sa môže stať, že časť zakalenej vody sa dostane   do vodovodnej prípojky, ak odberateľ otvorí vodovodný kohútik skôr, ako je   ukončené preplachovanie vodovodného potrubia. V prípade zákalu, pred použitím   na pitné a hygienické účely, je potrebné túto vodu z vodovodnej prípojky   vypustiť cez vodovodnú batériu. Náhradné zásobovanie cisternami alebo   výtokovým stojanom je poskytované v závislosti na dobe trvania odstávky,   počte dotknutých obyvateľov a v závislosti na poveternostných podmienkach.
 
  Za porozumenie a pochopenie Vám ďakujeme.