Choď na obsah Choď na menu
 

KAM S NEPOTREBNÝM ŠATSTVOM A ČO S ELEKTROODPADOM?

26. 1. 2018

Kam s nepotrebným šatstvom a čo s elektroodpadom?

 

Máte obuv či oblečenie, ktoré vám stojí v skrini už roky a je vám ich ľúto vyhodiť? Môžete sa ich zbaviť tak, aby ste zároveň aj pomohli niekomu. Obsah jedného z deviatich kontajnerov na šatstvo putuje na pomoc priamo Šaľanom! Poradíme vám aj, ako sa správne, ekologicky a ešte k tomu zdarma zbaviť elektroodpadu.

Na území mesta je 9 kontajnerov na šatstvo a obuv. Šesť nájdete priamo v meste a tri v mestskej časti Veča.

Špeciálne kontajnery na zber šatstva a obuvi sú rozmiestnené
 1. za budovou MsÚ – v súčasnosti je premiestnený za Okresným úradom v Šali
 2. oproti OC Olympia
 3. pri OC LUX pri moste
 4. Dolná ulica pri stanovišti kontajnerov
 5. Novomeského ulica na stanovišti kontajnerov
 6. na Dolnej ulici č.5 (tento kontajner je vyprázdňovaný v spolupráci s Katolíckou jednotou Slovenska, pobočka Šaľa. Odložením Vašich nepotrebných odevov a obuvi práve do tohto kontajnera pomáhate ľuďom  žijúcim v našom meste odkázaným na takúto pomoc)
 7. pred COV Veča
 8. vedľa autobusovej zastávky pri kostole vo  Veči
 9. pred ZŠ Hollého na stanovišti kontajnerov.

Ak chcete oblečením či obuvou pomôcť inému, určite využite kontajner na Dolnej ulici.

 

V Šali sa od minulého roka môžete pohodlne zbaviť aj elektroodpadu. Bezplatne ich môžete zahodiť do deviatich kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené v rôznych lokalitách mesta. Ľahko ich spoznáte podľa farby, sú totiž červeno-biele.
 1. Dóžova ul. - pred reštauráciou Corgoň vedľa kultúrneho strediska
 2. Hollého 36 - na stojisku kontajnerov pred ZŠ Hollého
 3. Hollého ulica -  oplotené stojisko oproti predajni MIK
 4. Ulica SNP -  Pri moste vedľa kontajnera na šatstvo pri OC LUX
 5. Vajanského ulica - Väčšie murované stojisko na Vajanského ulici za činžiakom na Horne
 6. Novomeského ulica
 7. B. Němcovej - oplotené stojisko vedľa kruhového objazdu
 8. Kukučínova ulica - oplotené stojisko pri kotolni MENERT
 9. Mostová ulica - oplotené pletivové  stojisko

Kontajnery slúžia na drobný elektroodpad do rozmerov 30x50 cm a na batérie.  Rádiá, telefóny, videokamery, menšie elektrické náradie, kalkulačky a podobne – v zásade všetky drobné veci, ktoré sú v domácnostiach využívané na elektrinu, môžete zahodiť do týchto kontajnerov. V minulosti mali občania možnosť odovzdávať elektroodpad v predajniach elektroniky alebo v zberných dvoroch. Nové kontajnery ale túto službu domácnostiam priblížili. 

 

V ďalšej časti našej série článkov o odpadovom hospodárstve sa dozviete, ako racionálne triediť odpad.

 

(ek, informácie poskytla: Edita Haládiková, referent ŽP OSaKČ)