Choď na obsah Choď na menu
 

KEDY A AKO PLATIŤ ZA PARKOVANIE ČI SMETI?

31. 1. 2018

Pomaly sa blíži čas zaplatenia miestnych daní. Daň za nehnuteľnosť a za komunálny odpad je možné zaplatiť na základe rozhodnutia, ktoré dostanete do rúk niekedy na prelome marca – apríla. Mnohých sa týka aj poplatok za parkovanie. Tí by mali dostať rozhodnutie o výške platby koncom februára, začiatkom marca. Všetko bude možné uhradiť aj na splátky.

Dobrou správou je, že obyvatelia nezaplatia za svoje nehnuteľnosti, za odvoz komunálneho odpadu, ale ani za psa viac ako v roku 2017.

 

Sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je na rok 2018 stanovená na úrovni roku 2015, teda vo výške 27,50 EUR na osobu. O úľavy môžu žiadať fyzické osoby nad 62 rokov, fyzické osoby v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa nezdržiavajú viac ako 90 dní na území mesta Šaľa. Daň z nehnuteľnosti sa člení na daň  z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. Ani tieto sadzby sa posledné tri roky nezvýšili.

 

Dani za psa podlieha pes starší ako 6 mesiacov chovaný na území mesta. Výška poplatku bola stanovená na úrovni predchádzajúceho roka.  Ročná daň za psa sa stanovuje nasledovne:
a) v domoch činžového typu       30,- EUR
b) v rodinných domoch          6,- EUR
c) strážny pes v objekte podnikateľského subjektu      6,- EUR
d) v osadách (Kilič, Hetméň)         3,- EUR
Mesto Šaľa poskytne oslobodenie od dane za psa, ktorého vlastní  držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
Mesto Šaľa poskytne zníženie dane za psa, ktorého vlastní fyzická osoba staršia ako 
62 rokov vrátane, v domoch činžového typu o 10 EUR.

 

Zvyšuje sa len jeden druh dane, ten sa však týka len ľudí, ktorí majú v prenájme parkovacie miesto. Poslanci schválili ešte na novembrovom zasadnutí zastupiteľstva zvýšenie dane za verejné priestranstvo, časť parkoviská. Sadzba sa zvýšila z 0,0605 eur (6centov) na 0,0822 eur (8centov) na deň a m2. V praxi to znamená, že ak niekto má v prenájme parkovacie miesto štandardných rozmerov počas celého roka, zaplatí namiesto 230 eur o 70 eur viac. Držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím poskytne mesto, na základe žiadosti, úľavu vo výške 50%.

Mesto sa snaží vyjsť občanom v ústrety, preto umožnilo platbu na splátky. Poplatok za komunálny odpad a daň z nehnuteľnosti budú môcť obyvatelia uhradiť v štyroch splátkach. Parkovné sa uhrádzalo doposiaľ v jednej sume, od tohto roka bude možné zaplatiť tento druh dane v dvoch splátkach.

Do pokladne mesta, s cieľom zaplatiť dane a poplatok, sa budete môcť vybrať až po obdržaní výmerov a rozhodnutí. Daň za nehnuteľnosť, psa a poplatok za smeti by ste mali dostať na prelome marca-apríla. Parkovné budete môcť uhradiť o niečo skôr, rozhodnutie vám príde vo februári alebo marci. Samozrejme bude možné zaplatiť aj elektronicky.

Zdroj: Mesto