Choď na obsah Choď na menu
 

MESTSKÝ ÚRAD - nové pracoviská

16. 1. 2018

MESTSKÝ ÚRAD je presťahovaný

pracoviská sú na týchto adresách:


DOM KULTÚRY  ul. SNP  vchod B

- STAVEBNÝ ÚRAD
  tel.: 031/770 5985, 701 2891, 770 6502
- REFERÁT SOCIÁLNYCH VECÍ
  tel.: 031/770 6503, 770 6504,701 2901
- REFERÁT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
  tel.: 031/770 5985,
- ODBOR ORGANIZAČNÝ a SPRÁVNY
 tel.: 031/770 6503

ZŠ s MŠ s vyuč. jazykom maďarským P. Pázmánya,  ul. Pazmáňa č. 48

- MATRIKA
tel. 031/770 5983
- EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA
tel. 031/770 5983
- OSVEDČOVANIE LISTÍN, PODPISOV
tel. 031/770 5984, 031/701 2911
- POKLADŇA
tel. 031/770 5984

BUDOVA na ul. PARTIZÁNSKA 20

(oproti Salamonu)
- KANCELÁRIA PRIMÁTORA
- KANCELÁRIA PREDNOSTKY
- PRÁVNIK MESTA
- PODATEĽŇA
- ODDELENIE STRATÉGIE a KOMUNÁLNYCH ČINNOSTÍ
- DOPRAVNÝ REFERÁT
- ODDELENIE SPRÁVY MAJETKU MESTA
- ODDELENIE EKONOMIKY A PODNIKANIA

ústredňa: 031/770 5981-2,
                031/770 2353,
                031/770 2351,
                031/770 2931,
                031/771 5494,
                031/702 0005,
                031/702 0006
fax :         031/770 6021


ZŠ J. C. Hronského, ul. Krátka2

- SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD
tel.: 031/770 5988, 031/701 5962