Choď na obsah Choď na menu
 

NEVZDÁVAME SA A BOJUJEME ĎALEJ ZA NÁS VŠETKÝCH. OBCHVAT JE PRIORITA.

19. 8. 2021

PODPORTE AJ VY OSOBNE VÝSTAVBU OBCHVATU

 
Mesto Šaľa považuje výstavbu obchvatu za svoju prioritu už dlhé roky, preto sa rozhodlo prevziať iniciatívu od občianskych aktivistov, ktorí v dňoch 8. 3. 2021 a 15. 7. 2021 organizovali protesty za bezodkladné začatie výstavby obchvatu, ktorý sa už ťahá desiatky rokov. 
 
Primátor mesta Šaľa zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 11 písm. b.) zhromaždenie obyvateľov mesta Šaľa. 
 
Zhromaždenie sa uskutoční dňa 19. augusta 2021 o 16.00 hodine na ulici Nitrianska - kruhový objazd pri parkovisku hypermarketu Tesco v Šali - mestská časť Veča. 
 
Zhromaždenie obyvateľov je zvolané na urýchlenie výstavby obchvatu mesta Šaľa. (Cesta I/75 - Šaľa - obchvat). 
 
Súčasná situácia ničí životné prostredie a znemožňuje ľuďom bezproblémové prechádzanie mestom. Obchvat pomôže motoristom a hlavne obyvateľom v skvalitnení bežného života, bezpečnosti a odkloní tranzitujúcu dopravu konečne mimo mesta. 
 
Denne prejde cez mesto Šaľa skoro 30 tisíc áut, čo má za následok obrovskú intenzitu dopravy súvisiacej aj s katastrofálnym stavom mosta a ciest. 
 
Keďže má Šaľa jediný most ponad rieku Váh, na ktorom sa sústreďuje všetká tranzitná a vnútromestská doprava, pokladáme výstavbu obchvatu za nevyhnutnú. 
 
Mesto Šaľa so svojimi obyvateľmi sa obracia a vyzýva ústredné orgány štátnej správy, predovšetkým predsedu vlády SR o urýchlenie procesov výstavby Šalianskeho obchvatu, ktorý je nevyhnutnou súčasťou normálneho fungovania dopravy v meste. 
 
Vyhlásené zhromaždenie prídu podporiť starostovia a poslanci okolitých obcí, občianske združenia, občianski aktivisti, podnikatelia a obyvatelia mesta a spádových oblastí. 
 
NEVZDÁVAME SA A BOJUJEME ĎALEJ ZA NÁS VŠETKÝCH. 
 
OBCHVAT JE PRIORITA
 
Mgr. Jozef Belický 
 
primátor mesta Šaľa