Choď na obsah Choď na menu
 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia 1510

15. 10. 2020

Opatrenie 
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 
pri ohrození verejného zdravia 
 
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy 
na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. j) a k) zákona č. 355/2007 Z. z. 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje podľa 
§ 48 ods. 4 písm. c), d), e) a h) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej 
ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov tieto 
opatrenia: 
A) S účinnosťou od 15. októbra 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky 
nasledovné zariadenia: prírodné a umelé kúpaliská podľa § 19 zákona č. 355/2007 Z. z., vrátane 
akvaparkov; prevádzky poskytujúce služby wellnes (sauny, vírivky, kúpele, zábaly); fitness 
centrá, prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení 
(kiná, divadlá,...) a prevádzky verejného stravovania. Toto neplatí pre:

PDF súbor: final_opatrenie_prevadzky_a_HP_15_10.pdf