Choď na obsah Choď na menu
 

Otváranie MŠ v Meste Šaľa

29. 5. 2020

Na základe pokynov MŠVVaŠ SR o Organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020, rozhodnutia ministra školstva č. 2020/12033:1-A2110 z 22.5.2020 a Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 18.05.2020 udeľuje Mesto Šaľa, zriaďovateľ materských škôl, povolenie prevádzky MŠ pre deti zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru alebo príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov podľa zákona č. 138/2019 Z. z.o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku, deti, ktoré majú od 1. septembra 2020 začať plniť povinnú školskú dochádzku a ktorých rodičia vykonávajú prácu na pracovisku, vrátane činností súvisiacich so stravovaním, ku dňu 01.06.2020 v čase od 7.00 hod do 16.00 hod.

Upozorňujeme, že pri záujme prevyšujúcom kapacitné možnosti školy, sa výber detí bude realizovať podľa podmienok, ktoré stanovil zriaďovateľ školy po dohode s riaditeľkou MŠ.

Počet detí, ktoré nastúpia môže byť maximálne 15 v jednej skupine.

Ak sa rozhodnú rodičia dať svoje dieťa v tomto období do MŠ, musia počítať s určitým zdržaním pri odovzdaní a preberaní dieťaťa aj s ďalšími mimoriadnymi opatreniami zavedenými pre toto obdobie  a v plnej miere ich rešpektovať.

  • Prevádzka MŠ bude maximálne 9 hodín tj. od 7,00 do 16,00 hod. O 16,00 sa budova MŠ zamyká.
  • Ráno pri príchode do MŠ je potrebné počítať s tým, že do budovy budú rodičia vstupovať iba po jednom a maximálne do priestorov šatne. Dieťaťu bude každý deň meraná teplota a rodič bude vypisovať prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa.
  • Dieťa môže do MŠ priviesť a takisto z MŠ vyzdvihnúť iba osoba, ktorá žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti.
  • Stravovanie detí bude zabezpečené v bežnej podobe – desiata, obed a olovrant.
  • Deti v triede predškolákov nemusia absolvovať  popoludňajší spánok. Pri spánku musia byť 1 m rozostupy medzi lehátkami.
  • Dieťa prichádza v rúšku a prináša si náhradné rúško, ktoré bude uložené v skrinke. Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia mať rúška.

Podrobnejšie pokyny sú uverejnené na webovej stránke každej materskej školy.