Choď na obsah Choď na menu
 

Otváranie ZŠ v Meste Šaľa

29. 5. 2020

Na základe pokynov MŠVVaŠ SR o Organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020 a Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 18.05.2020 udeľuje Mesto Šaľa, zriaďovateľ základných škôl, povolenie prevádzky ZŠ pre žiakov 1. až 5. ročníka a ŠKD pre žiakov 1. až 4. ročníka, vrátane činností súvisiacich so stravovaním pre žiakov prítomných na vyučovaní a zamestnancov školy v obmedzenom režime, ku dňu 01.06.2020.

            Zákonný zástupca:

 • pred nástupom dieťaťa do školy má uhradený poplatok za školský klub detí;
 • zodpovedá za dodržiavanie prísnych hygienických predpisov mimo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov 2 m, dezinfekcia rúk);
 • do budovy školy v žiadnom prípade nevstupuje;
 • dieťa odovzdáva a preberá v stanovených časoch  pred budovou školy, nie ľubovoľne;
 • zabezpečí pre svoje dieťa na každý deň dve rúška, igelitové vrecúško na rúška a balíček hygienických vreckoviek;
 • pri prvom nástupe dieťaťa alebo po každom prerušení viac ako tri dni predkladá zodpovednému pedagógovi písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti. (tlačivo je uverejnené na www.ucimenadialku.sk)
 • bezodkladne informuje zodpovedného pedagóga a riaditeľa školy o podozrení alebo potvrdenom výskyte COVID19 alebo o nariadenej karanténe u dieťaťa alebo v rodine, kde dieťa žije. Dieťa je za týchto podmienok zo školy vylúčené.

Žiak:

 • po príchode do školy sa prezuje do prezuviek, ktoré si donesie z domu;
 • dezinfikuje si ruky bezdotykovým dávkovačom, ktorý bude umiestnený vo vstupe do budovy školy,
 • všade vo vnútorných priestoroch školy nosí rúško, okrem svojej triedy;
 • čo najmenej sa kontaktuje so žiakmi iných skupín.

Učiteľ a škola:

 • po príchode žiaka do školy uskutoční ranný filter (meranie teploty bezdotykovým teplomerom, preberanie vyhlásenia o bezinfekčnosti pri prvom nástupe do školy);
 • zabezpečuje v miestnosti, kde sa zdržiava skupina žiakov, časté vetranie;
 • organizuje väčšiu časť dňa vonku, skupiny žiakov sa vonku intervalovo striedajú;
 • pravidelne upozorňuje žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní;
 • presuny žiakov a pohyb po chodbách organizuje tak, aby sa čo najmenej stretávali s inými skupinami.

Podrobnejšie pokyny sú uverejnené na webovej stránke každej základnej školy.