Choď na obsah Choď na menu
 

OZNÁMENIE O PLATENÍ DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ A POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY

14. 3. 2018

 V  mesiaco marec – apríl  2018 budú poverení zamestnanci Mestského úradu v Šali doručovať obyvateľom mesta rozhodnutia, ktorými mesto vyrubuje  miestne dane a poplatok za komunálne odpady za rok 2018.  Občania môžu uhrádzať miestne dane v štyroch splátkach a to bezhotovostne alebo v hotovosti v pokladni MsÚ, ktorá sa momentálne nachádza na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským(oproti kostolu).