Choď na obsah Choď na menu
 

POTVRDENÉ: MINISTERSTVO CHCE ZAČAŤ STAVBU OBCHVATU V TOMTO ROKU

26. 4. 2019

Doprava: Pripravovaná výstavba obchvatu Šale sa posunula do ďalšej fázy 


     Šaľa 26. apríla (TASR) – Slovenská správa ciest (SSC) vyhlásila tender na zhotoviteľa projektu výstavby obchvatu Šale. Projekt bol štúdiou realizovateľnosti potvrdený ako najpotrebnejší úsek cesty I/75 Galanta – Šaľa – Nové Zámky. Ministerstvo dopravy a výstavby SR odporučilo pokračovať v pripravovanom variante obchvatu. S výstavbou obchvatu by sa malo začať už tento rok. Predpokladaná cena zákazky je viac ako 60,3 milióna eur. Projekt bude financovaný s príspevkom z eurofondov prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.
      Cieľom štúdie uskutočniteľnosti bolo posúdenie technicky, ekonomicky a environmentálne najvhodnejšieho riešenia trasy cesty v danom úseku, s vyhodnotením už navrhnutých trás a prípadné doplnenie variantov. Štúdia posudzovala dva varianty obchvatu – severný a južný. Oba posudzované varianty sa javia ako uskutočniteľné s významnými spoločenskými prínosmi. 
      Ministerstvo dopravy odporúčalo SSC pokračovať v realizácii severného obchvatu Šale, vzhľadom na to, že je v súlade s územným plánom, má pripravenú projektovú dokumentáciu a príslušné povolenia v zmysle platnej legislatívy. „Projekt obchvatu mesta Šaľa je jednou z mojich priorít aj vzhľadom na to, že v meste je veľmi vysoká intenzita dopravy. Štúdia potvrdila navrhovaný severný variant ako vhodný na výstavbu a verím, že súťaž na zhotoviteľa a odovzdanie staveniska prebehne už v tomto roku,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek (Most-Híd).
      Šaľa má momentálne jediný most ponad rieku Váh, na ktorom sa sústreďuje všetka tranzitná a vnútromestská doprava. Hustá premávka pri prejazde tranzitnej dopravy výrazne zaťažuje mesto a zhoršuje stav životného prostredia. Nový obchvat mesta bude mať 11,8 kilometra a obsahuje nový most ponad rieku s dĺžkou 705 metrov. 
      Začiatok preložky cesty I/75 je približne 120 metrov za existujúcim premostením odvodňovacieho kanála z vodného diela Kráľová, západne od obce Kráľová nad Váhom. Severozápadne obchádza obec Kráľová nad Váhom s premostením ponad rieku Váh a následne severne obchádza obec Dlhá nad Váhom, mesto Šaľa a obec Trnovec nad Váhom. Nad obcou Trnovec nad Váhom križuje trasa mimoúrovňovo železničnú vlečku do podniku spoločnosti Duslo. Koniec trasy sa nachádza pri obci Horný Jatov za križovatkou s cestou III. triedy.

 Zdroj: mesto Šaľa

(zdroj: TASR, 26. apríl 2019)

img_20190426_182208.jpg