Choď na obsah Choď na menu
 

PRIMÁTOR ŠALE SLÁVNOSTNE POKRSTIL KNIHU VO VEČI

25. 6. 2020

Slovensko moje,

Tys´Božský raj.

Vlasť moja rodná,

si zemský raj.

 

Nech Boh žehná

svet, národy a krajinu

i našu rodnú Veču!

 

Toto sú vybraté verše z básne Vyznanie..., ktorú napísal Večan Jozef Rehák, známy aj pod menom Jozef Rehák Večanský. Počas svojho života napísal niekoľko básní, v ktorých uvažoval o vojne, láske, radosti, smútku, živote a smrti. Tieto básne sa rozhodlo mesto Šaľa v spolupráci s rodinou Jozefa Reháka zozbierať a vytvoriť nádhernú publikáciu s názvom Myšlienky.

Po 4. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šali sa vedenie mesta spolu s poslancami presunuli do Kultúrneho domu vo Veči, ktorý už dýchal príjemnou atmosférou, výzdobou vo večianskych farbách a zvedavými hosťami. Samotný autor básnickej zbierky nemal ani tušenie, prečo ho jeho rodina priviedla do kultúrneho domu, pretože vydanie jeho básní a následne slávnostné predstavenie knihy malo zostať prekvapením pre neho až do posledného momentu.

Moderátorka Miloslava Bartíková na pódiu privítala prítomných hostí a prezradila dôvod tohto významného stretnutia. Následne hosťom zarecitovala báseň Vyznanie... recitátorka Lucia Bartíková.  Primátor Šale Jozef Belický  sa úprimnými a srdečnými slovami prihovoril autorovi a hosťom: ,,Najväčším bohatstvom nášho mesta sú ľudia. V tomto bohatstve sú ľudia, ktorí sú klenotmi a Jozef Rehák je jedným z takýchto klenotov Veče. Ani ja, ani starší ľudia odo mňa si nepamätajú žiadnu významnú udalosť, na ktorej by Jozef Rehák nebol. Zapájal sa do spoločenského života v kultúre, športe, je stále aktívnym záhradkárom a podporoval a osobne sa angažoval do všetkých aktivít, ktoré mali zmysel. Jozef Rehák žije nielen pre svoju rodinu, ale aj pre túto komunitu. Všetci ľudia tu si to vážia a vážia si ho ako človeka.“ Primátor Šale Jozef Belický mal to šťastie, že už pred pár rokmi prijal od Jozefa Reháka podpísanú báseň Žobrácka balada, ktorá zdobí primátorovu kanceláriu a patrí medzi najobľúbenejšie básne autora.

Jozef Rehák s manželkou.

Po dojemných slovách primátora Šale Jozef Rehák neskrýval svoje prekvapenie a dojatie z celého podujatia a prihovoril sa i on prítomným hosťom: ,,Rodina mi povedala, že mám dnes sem prísť, lebo ma čaká prekvapenie. Počítal som s hocičím, ale s niečím takýmto ako je kniha, som vôbec nepočítal. Veľmi som prekvapený a dojatý. Vždy som bol skromný a pokorný a učil som k tomu aj moje deti. Som neskutočne hrdý na to, že som Večan. Ďakujem.“ Dcéra Jozefa Reháka sa ešte pred celým podujatím otecka opýtala, či predsa len nechce vedieť, čo ho  v Kultúrnom dome vo Veči čaká. ,,Otecko mi veľmi rýchlo odpovedal, že už keď som mu to doteraz nepovedala, tak už to nechce vôbec vedieť. Nahodil sa teda do gala a prišiel sem aj napriek tomu, že mu už zdravie neslúži tak ako by malo,“ hovorí dcéra Lucia Husárová.

Po slávnostných príhovoroch sa pristúpilo k slávnostnej prezentácii publikácie. Kniha Myšlienky bola pokrstená večianskou artézskou vodou a krstným otcom sa stal primátor Šale Jozef Belický.

 

Pri tomto slávnostnom akte bol prítomný aj ilustrátor knihy Večan František Tóth, ktorý nakreslil všetky ilustrácie s veľkou radosťou, pretože to bolo práve pre knihu od Jozefa Reháka.

Jozef Rehák s ilustrátorom knihy Františkom Tóthom.

Po krste a gratuláciách prebehla autogramiáda. Knižky, ktoré prítomní hostia dostali, podpisovali obidvaja umelci.  Táto významná udalosť je samozrejme zapísaná aj v Pamätnej knihe mesta Šaľa. Táto vzácna básnická zbierka sa bude nachádzať na šalianskych školách a v knižnici.

Primátor Šale Jozef Belický s autorom knihy Jozefom Rehákom.

Jozef Rehák

Jozef Rehák sa narodil 29. júla 1941 v Šali. Rodičia Júlia a Štefan Rehákovi ho spolu s ďalšími piatimi súrodencami s láskou vychovali. S manželkou Helenkou majú spolu tri dospelé deti a aktuálne je päťnásobným dedkom. Jozef Rehák sa aktívne podieľa na kultúrno-spoločenských podujatiach v našom meste. Spomenieme napríklad písanie do novín, hranie v divadle, moderovanie akcií a iné. V roku 2015 mu bolo udelené ocenenie Cena mesta Šaľa za aktívny a významný prínos pri rozvoji a udržiavaní kultúrneho a športového života v Šali – v mestskej časti Veča. Počas svojho života napísal básne, v ktorých uvažoval o vojne, láske, radosti i smútku, živote a smrti.

(DH)