Choď na obsah Choď na menu
 

ŠAĽA PRIJALA OPATRENIA NA ZAMEDZENIE ŠÍRENIA OCHORENIA COVID-19

9. 3. 2020

 

Zo dňa: 09.03.2020

Zdroj: Mesto Šaľa

V súvislosti s odporúčaním Verejnej vyhlášky ÚVZ SR a Sekcie krízového riadenia MV SR prijalo mesto Šaľa opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19.

V pondelok 9. marca 2020 sa na Mestskom úrade v Šali uskutočnilo rokovanie s vedúcimi organizácií mesta Šaľa, ktoré zvolal primátor Šale Jozef Belický. Rokovanie sa týkalo opatrení, ktoré budú platiť od 9. marca 2020 na území mesta Šaľa až do odvolania. Primátor Šale zároveň uviedol, že je dôležité správať sa adekvátne k aktuálnej situácii a nepodliehať panike. Niektoré opatrenia boli prijaté už v sobotu ráno.

Mesto Šaľa prijalo nasledovné opatrenia:

 1. ruší hromadné podujatia v kluboch dôchodcov bez ohľadu na to, kto je usporiadateľom,
 2. zakazuje návštevy v domovoch dôchodcov,
 3. prijalo opatrenia na zvýšenie hygieny a dezinfekcie vo všetkých zariadeniach pre seniorov,
 4. prijalo opatrenia na zvýšenú hygienu pri rozvoze stravy a dovoze prázdnych stravovacích nádob,
 5. zakazuje hromadné školské podujatia a podujatia organizovaných v priestoroch školských zariadení,
 6. zvyšuje hygienu v školách a školských zariadeniach,
 7. zvyšuje hygienu v školských jedálňach a prikazuje reorganizovať podávanie stravy s ohľadom na počet detí v jedálňach,
 8. ruší všetky výlety detí do oblastí s výskytom ochorenia,
 9. informuje rodičov o riziku prípadne zatvorenia škôl a školských zariadení,
 10. ruší všetky hromadné podujatia v kultúrno-spoločenských priestoroch,
 11. prijíma opatrenia na zvýšenie hygieny vo všetkých kultúrno-spoločenských priestoroch, kde prichádza verejnosť,
 12. ruší všetky hromadné podujatia na športoviskách (v športovej hale, kolkárni, na futbalovom štadióne, v tenisovej hale a na multifunkčných ihriskách),
 13. prijíma opatrenia na zvýšenie hygieny počas tréningov a prevádzky športových zariadení,
 14. prijíma opatrenia na zvýšenie hygieny v objektoch v správe mesta Šaľa (na mestskom úrade, mestskej polícii, v knižnici, MeT a všade, kde prichádza verejnosť),
 15. navrhuje dezinfekciu prostriedkov hromadnej dopravy,
 16. zvyšuje hygienu pri styku s ľuďmi bez domova a klientmi sociálnych služieb mesta Šaľa,
 17. obmedzuje služobné cesty na nevyhnutnú mieru u všetkých organizácií mesta Šaľa,
 18. žiada prevádzkovateľov ubytovacích zariadení na území mesta Šaľa o prijatie opatrení na zvýšenie hygieny a kontrolu osôb prichádzajúcich z postihnutých oblastí Slovenska a zahraničia.

Vedenie mesta Šaľa je v nepretržitom kontakte s odborníkmi, štátnymi a verejnými inštitúciami. Komunikuje aj so školskými zariadeniami, zariadeniami sociálnych služieb a ostatnými organizáciami na území mesta Šaľa, a to v súvislosti, ako chrániť žiakov, klientov, či zamestnancov. O ďalších aktualizáciách týkajúcich sa Šale budeme aktívne verejnosť informovať. Obyvateľov prosíme, aby zvážili cestovanie do oblastí s potvrdeným šírením koronavírusu.

(DH)