Choď na obsah Choď na menu
 

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

16. 9. 2020

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Trnavská cesta 52
P.O.BOX 45
826 45 Bratislava
sp. zn.: OLP/7311/2020
 Bratislava, 17.09.2020
Opatrenie 
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 
pri ohrození verejného zdravia 
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy 
na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. j) a k) zákona č. 355/2007 Z. z. 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje podľa 
§ 48 ods. 4 písm. c), d), e) a h) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej 
ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov tieto
opatrenia:

final_navrh_opatrenie_prevadzky_a_HP_16_09.pdf