Choď na obsah Choď na menu
 

VEČANIA MÔŽU MESTO POŽIADAŤ O VYHRADENIE PARKOVACIEHO MIESTA

10. 3. 2020

Vo Veči sa bude meniť systém prideľovania parkovacích miest. Žiadateľom budú pridelené nové parkovacie miesta podľa nových pravidiel po vyhradení parkovacích miest v zmysle cestného zákona, to znamená vodorovným a zvislým dopravným značením.

Mesto v mesiacoch  február – marec vyrubilo daňovníkom miestnu daň za užívanie verejného priestranstva za účelom parkovania od 1. januára 2020 do 31. marca 2020. Zároveň mesto informovalo daňovníkov o zámere mesta vyznačiť parkovacie miesta vodorovným a zvislým dopravným značením podľa cestného zákona, ako aj s možnosťou požiadať o pridelenie parkovacieho miesta v roku 2020.  

Občania, ktorí užívali verejné priestranstvo za účelom parkovania sú povinní po 31. marci 2020 odstrániť tabuľky s EČV v termíne najneskôr do 5. apríla 2020. V prípade, že užívateľ neodstráni tabuľku s EČV v stanovenom termíne, nebude zaradená jeho prípadná nová žiadosť o vyhradenie parkovného miesta pre rok 2020 do poradovníka na pridelenie parkovacieho miesta.

Upozorňujeme občanov, že pre konkrétnych záujemcov bude vyhradené len určité percento z celkového počtu parkovacích miest. Ak nebude parkovacie miesto žiadateľovi pridelené z dôvodu, že mesto nedisponuje voľným miestom, bude žiadateľ evidovaný v poradovníku a parkovacie miesto sa mu pridelí po uvoľnení. Aby bolo žiadateľovi vôbec nejaké parkovacie miesto pridelené, musí spĺňať určité náležitosti, akými sú trvalý pobyt žiadateľa na adrese, kde žiada o vyhradenie parkovacieho miesta, musí byť vlastníkom motorového vozidla, pre ktoré bude parkovacie miesto vyhradené, pre jednu domácnosť bude môcť byť vyhradené len jedno parkovacie miesto a žiadateľ nesmie mať žiadne záväzky voči mestu Šaľa.

V Šali bude zatiaľ pokračovať systém osobitného užívania verejného priestranstva za účelom parkovania podľa doteraz platných pravidiel.

Žiadosť o osobitné užívanie verejného priestranstva za účelom trvalého parkovania vozidla mimo stráženého parkoviska nájdete v prílohe.

Žiadosť: Tlačivo žiadosť

(DH)