Choď na obsah Choď na menu
 

Vo Veči opäť rozbehnú výstavbu: Pribudnú rodinné domy aj s parkovaním

19. 6. 2019

Príležitosť nájsť alebo vylepšiť si bývanie v rodnom meste býva často výnimočná. I v mestskej časti sa opäť rozbehne výstavba.

 Zlatica Gregorová

Pred rokom dobudovali prvých 34 mestských nájomných bytov. Ich obyvatelia si prevzali kľúče a dnes v nich už spokojne nažívajú. Druhá etapa výstavby na Kráľovskej ulici postupuje rýchlym tempom.

Obytný park

Ďalších 116 bytových jednotiek by malo byť, podľa predpokladov, dokončených na jeseň tohto roka. Okrem nich sa onedlho začne aj s budovaním obytného parku Relax v mestskej časti Šale vo Veči. Ako uvádza radnica na svojom webe„Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a posúdil návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby, ktorý dňa 08.04.2019 podala dunajskostredská spoločnosť vydalo rozhodnutie o umiestnení stavby Relax obytný park “ Šaľa, m. č. Veča.“

22 rodinných domov

Radová zástavba by mala pozostávať z 22 rodinných domov na ulici Fr. Kráľa. Ako informuje šalianska radnica na sala.sk prvá časť bude zložená z 10 domov a druhá zase z 12, pričom „pôdorysný tvar domu je obdĺžnikový max. rozmerov 7,95 × 10,42 m, okrajové rodinné domy  max. rozmerov 8,06 × 10,42 m. Objekt bude dvojpodlažný, murovaný s plochou strechou, súčasťou domu bude spevnená plocha na státie dvoch osobných automobilov.“ Tak, ako býva zvykom aj tieto domy budú mať vo výbave samostatný dvor, ktorý nadviaže na terasu.

Pribudnú chodníky

Ďalšia časť bude tvorená 12 rodinnými domami s obdĺžnikovým pôdorysom s rozmermi 7,95 × 13,42 m. Podľa dostupných informácií budú okrajové rodinné domy o niečo väčšie a to 8,06 × 13,42 m. Aj tieto stavby budú dvojpodlažné s plochou strechou, garážou a samostatným dvorom. K radovkám budú patriť aj prístupové komunikácie.

Aj s parkovaním

„Súčasťou plánovanej výstavby budú aj odstavné plochy pre parkovanie osobných automobilov, návrh chodníka pre peších na strane výstavby rodinných domov a návrh miestnej obslužnej komunikácie smerom k hrádzi, ktorá výhľadovo bude tvoriť dopravné prepojenie s účelovou komunikáciou pozdĺž ochrannej hrádze Váhu,“informuje mesto. Celkovo by všetky parkovacie plochy mali predstavovať pribl. 614,08 m2 a všetky novovybudované chodníky k obytnému parku Relax by mali mať plochu 320,07 m2. Občania tak budú mať opäť ďalšiu možnosť, ako zexkluzívniť svoje bývanie.