Choď na obsah Choď na menu
 

Voľby do Európskeho parlamentu

24. 5. 2019

Demokratické priame voľby poslancov Európskeho parlamentu sa uskutočňujú v členských krajinách EÚ od roku 1979, vždy po piatich rokoch systémom pomerného zastúpenia. V poradí dvanáste voľby do EP, zároveň štvrté na Slovensku, sa uskutočnia v EÚ v dňoch 23. až 26. mája 2019. Termín konania volieb do EP na Slovensku je sobota 25. máj 2019.

Voľby do EP sa konajú v členských štátoch EÚ na rôznych úrovniach. V Belgicku a Taliansku sa voľby konajú na regionálnej úrovni. V Dánsku, Francúzsku a Španielsku, v susednej ČR, ale i na Slovensku na celoštátnej úrovni. V Nemecku sa voľby do EP uskutočňujú kombinovaným systémom a v niektorých členských krajinách EÚ sú voľby dokonca povinné - Belgicko, Grécko, Luxembursko. Pre všetky spôsoby volieb však platí zásada, že sa ich môžu zúčastniť ako voliči občania, ktorí v deň volieb dovŕšili minimálne 18 rokov a že za poslancov EP môžu byť volení občania starší ako 21 rokov. Prirodzene, že sa dodržiava i zásada rovnosti mužov a žien, uchádzania sa o zvolenie iba v jednom členskom štáte EÚ a princíp tajného hlasovania.

Zdroj:europarl.europa

VIETE, KDE MÁTE VOLEBNÚ MIESTNOSŤ?

Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia v sobotu, 25.mája 2019. V Šali - Veči budeme voliť v 18.okrskoch, podľa adresy trvalého pobytu. Volebné miestnosti sú otvorené od 7:00h do 22:00h. Volič po vstupe do miestnosti obdrží hlasovacie lístky. Do urny vhodí obálku s jednou kandidačnou listinou. Vami vybraný hlasovací lístok môžete upraviť zakrúžkovaním maximálne dvoch kandidátov, ktorým dáte svoje preferenčé hlasy. Nezabudnite si vziať občiansky preukaz. V Európskom parlamente nás bude zastupovať 14 poslancov, pričom do lavíc zasadne najskôr iba 13 z nich. Štrnásty zvolený poslanec bude mandát vykonávať až po odchode Veľkej Británie z únie. Poslancov si volíme na obdobie piatich rokov.

-m.demín-

 

Prehľad volebných okrskov vo Veči

 

Okrsok č.13-ZŠ s MŠ Bernolákova ulica, miestnosť "A"

Bernolákova, Dózsova, Gorkého, Hliník, Hospodárska, Komenského, Lužná, Nitrianska, Nová, Pribinovo námestie, Priečna, Trnovecká, Úzka,

 

Okrsok č.14 – ZŠ s MŠ Bernolákova ulica, miestnosť "B"

Narcisová

 

Okrsok č. 15 – Spojená škola, Ul.Nivy

Jilemnického, Gen.Svobodu, Nivy

 

Okrsok č. 16 – ZŠ Hollého, miestnosť "A"

Cintorínska, Dlhoveská, Hollého súpisné čísla 1925, 1999, Lúčna

 

Okrsok č. 17 – ZŠ Hollého, miestnosť "B"

Fr.Kráľa, Germánska, Slnečná

 

Okrsok č. 17 – ZŠ Hollého, miestnosť "C"

Hollého súpisné čísla 1842 až 1847, Rímska.

Zdroj: Mesto Šaľa