Choď na obsah Choď na menu
 

Zmeny vo vyhláseniach o bezinfekčnosti aj v ospravedlnenkách pre školy i škôlky, vysvetľuje Ministerstvo školstva

21. 9. 2020

Od nového školského roku platia nové pravidlá pri ospravedlňovaní detí zo škôlky a školy.

Rodičia po novom nemusia hneď bežať k lekárovi pre papier a škola by mala akceptovať ich ospravedlnenie až na týždeň. Pozor však na všetky podmienky, ktoré si určí škola.

Najväčšou aktuálnou zmenou je to, že od 1.9.2020 môže rodič svoje dieťa pri chorobe bez potvrdenia lekára ospravedlniť z vyučovania namiesto 3 dní až na 5 dní.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling rozhodol následne: „Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní,“ uviedlo Tlačové oddelenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Rozhodnutie bolo zverejnené 28. augusta 2020 a je účinné od 1. septembra 2020. Plné znenie nájdete na webstránke ministerstva školstva. Linky nájdete na tomto mieste>>

NIEKTORÉ CHOROBY ZVLÁDNETE AJ DOMA

Zmenu navrhlo konzílium odborníkov. Podľa nich by rodičia s malými deťmi počas súčasnej situácie s koronavírusom zbytočne nemali nenavštevovať ambulancie lekárov.

„Je to preto, aby rodičia pri bežnej viróze detí, ktorú vedia zvládnuť doma, alebo pri ochorení, ktoré vie lekár vyriešiť telefonicky, nechodili do zdravotníckeho zariadenia len preto, aby si prišli pre potvrdenie o chorobe.

Viróza nemusí prejsť za 3 dni, ale za 5 dní, ak k tomu ešte prirátame víkendy, veľmi pravdepodobne,“ vysvetlila dôvod členka konzília odborníkov pri pandemickej komisii a pediatrička Elena Prokopová.

Ak ale choroba neprejde ani po 5 dňoch, tak dieťa už musí vidieť lekár a následne rodičia dostanú potvrdenie o chorobe, ktoré musia odovzdať v škole. 

AKÝ JE POSTUP

Ak chce rodič svoje dieťa po novom ospravedlniť zo školy bez potvrdenia od lekára musí navyše dodržať aj pár pravidiel, ktoré má každá škola rôzne.

„Rodič je podľa školského zákona povinný oznámiť škole alebo školskému zariadeniu bez zbytočného odkladu príčinu neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní. Dôvody neprítomnosti dieťaťa doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom. Postup rodiča teda nie je jednotný pre všetky školy, ale bude záležať na tom, aké náležitosti požaduje konkrétna škola, ktorú dieťa navštevuje,“ doplnilo ministerstvo školstva. 

PAPIER PRI NÁVRATE 

Žiak, ktorý sa už cíti fit a rodičia ho vopred ospravedlnili, musí v závere choroby priniesť pani učiteľke potvrdenie o bezinfekčnosti. Rodičia si ho môžu stiahnuť zo stránky ministerstva školstva (viď link nižšie).

„Písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti predkladá rodič po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov).

Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast,“ dopĺňa rezort.

ROVNAKO AJ ŠKÔLKARI

Aj tie najmenšie detičky, ktoré chodia do škôlky musia po vyliečení priniesť papier o svojom zdravotnom stave.

„Ak dieťa navštevuje predškolské zariadenie, ale rodič ho tam nedá 5 dní z dôvodu ochorenia, tak donesie pri opätovnom nástupe dieťaťa do škôlky prehlásenie o bezinfekčnosti. Ak je doma dlhšie ako 5 dní, z dôvodu ochorenia, prinesie pri opätovnom nástupe potvrdenie o chorobe od lekára.

Ak rodič dieťa nechá doma len tak z vlastnej vôle, nakoľko v škôlkach nie je povinná školská dochádzka, nerieši pediater žiadne potvrdenia. Rodič prinesie pri nástupe dieťaťa do škôlky len potvrdenie o bezinfekčnosti,“ dovysvetlila Prokopová.

DÔLEŽITÉ TLAČIVÁ PRE RODIČOV ŠKOLÁKOV A ŠKÔLKAROV NA STIAHNUTIE 

Tlačivo vyhlásenia o bezifekčnosti je zverejnené na webstránke ministerstva školstva a môžete ho nájsť tu >>

Pre jednotlivé druhy škôl a školských zariadení môžete nájsť tlačivo na nasledujúcich adresách:

pre Materské školy tu >> 

pre Základné školy tu >>

pre Stredné školy tu>> 

*Vyššie spomínané ustanovenia školského zákona si môže ktokoľvek nájsť v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov www.zakonypreludi.sk/zz/2008-245 § 144.