Choď na obsah Choď na menu
 

Komisia kultúry

20. 3. 2014

Členovia kultúrnej komisie boli zvolený dňa 18.2.2013

 
Funkčné obdobie na 5 rokov.
 
Predseda: Anna Šoltísová
 
Členov: Margita Jarošová
 
           Magdaléna Jarošová
 
           Terézia Feketeová
 
           Františka Rickerová
 
 
 
 
 
 
 P O Z V Á N K A 

Zvolávam zasadnutie komisie kultúry pri o.z. VEČANIA,

 ktoré sa bude konať dňa 

22. apríla 2014 / utorok / o 15,30 h v priestoroch o.z.

SD Veča

 

Program: 

1.     Otvorenie

2.     Kontrola prijatých úloh

3.     Príprava kultúrno-spoločenského podujatia Akcia Z

4.     Príprava kultúrno-spoločenského podujatia III. ročník VEČA FEST 2014

5.     Rôzne

6.     Návrh na uznesenie

7.     Ukončenie

  

Prizvaný:   predseda o.z.

 

Šaľa,19.apríla 2014                                   Anna Šoltísová

                                                                      preds. komisie