Choď na obsah Choď na menu
 

OZ VEČANIA môžete venovať 2 % z dane

2--z-dane-logo.jpg

V tomto roku nám môžete venovať 2 % z dane

Podporte rozvoj kultúrneho dedičstva

v našom regióne.

Prostriedky získané z 2% dani chceme v zmysle stanov združenia použiť na rozvoj aktivít kultúrneho dedičstva, duchovnej a cirkevnej hudby v našom regióne a tiež podpora umeleckých aktivít začínajúcich neprofesionálnych umelcov.

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

Obchodné meno (názov): VEČANIA

Sídlo: Dózsova č.5, 927 05 Šaľa-Veča 

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 42 202 205 

Bankové spojenie: UniCredit Banka Slovakia, a.s. Šaľa

Číslo účtu: SK2111110000001214599009

Organizačno-právna forma: 701 Združenie

ĎAKUJEME !

Ak ste zamestnanec, za ktorého daňové priznanie podáva ich zamestnávateľ, treba si od neho pri žiadosti o ročné zúčtovanie dane (do 15. 2.) vyžiadať "Potvrdenie o zaplatení dane". Podľa údajov z potvrdenia vyplniť tlačivo "VYHLÁSENIE".

Podporte rozvoj kultúrneho dedičstva v našom regióne.

Prostriedky získané z 2% dani chceme v zmysle stanov združenia použiť na rozvoj aktivít kultúrneho dedičstva, duchovnej a cirkevnej hudby v našom regióne a tiež podpora umeleckých aktivít začínajúcich neprofesionálnych umelcov.

Ďakujeme. 

 

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:
 1. ZAMESTNANEC - používa Vyhlásenie 2 % z dane a POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE (word) (ak použijete iné tlačivo Vyhlásenia, je to v poriadku – musí však obsahovať správne údaje v súlade s §50 Zákona o dani z príjmov – prečítajte si OZNÁMENIE MF SR k VYHLÁSENIU + Stanovisko finančnej správy)
 2.  FYZICKÁ  OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
  a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A) (editovateľné PDF)
  b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B) (editovateľné PDF) 
 3. POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):
  a) POTVRDENIE od vysielajúcej organizácie (word)
  b) POTVRDENIE od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti (word)
 4. PRÁVNICKÁ OSOBAdaňové priznanie právnických osôb (editovateľné PDF)
  a) Príloha k daňovému priznaniu PO – na poukázanie viacerým prijímateľom (editovateľné PDF)
Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať % zo zaplatenej dane: 

15.1.2015- Komora notárov SR zverejní definitívny Zoznam prijímateľov 2% na rok 2015

15.2.2015 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

31.03.2015 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31.03.2015 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2015 môže poukázať iba 1,5% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

30.4.2015 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane).

Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či % z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba:

zdroj: http://rozhodni.sk