Choď na obsah Choď na menu

Venujte nám 2% z dane

 Ďakujeme, že venujete nám 2 % z dane

 
Združenie ako celok funguje od roku 2010  a  našim cieľom je presadzovanie sa v širokospektrálnych oblastiach kultúrneho a spoločenského života, zabezpečovať a zároveň aj zúčastňovať sa podujatí, koncertov a vystúpení, ktoré majú svoje zmysluplné poslanie a zámer. 
Organizujeme koncerty, festivaly duchovnej a svetskej zborovej a organovej hudby zapájaním profesionálnych i neprofesionálnych umelcov.
Svojou činnosťou sa aktívne podieľame na budovaní a rozvoji zborového umenia, duchovnej a cirkevnej hudby.
Združenie má spevácky zbor, ktorý sa zúčastňuje na liturgických slávení a koncertov v blízkom okolí miesta svojho primárneho pôsobenia.
 
Veríme, že zbor svojou prítomnosťou a vystúpením bude napredovať a spĺňať aspoň základné požiadavky náročného diváka, počúvajúceho a postupne sa zdokonaľovať v svojej činnosti prostredníctvom pravidelných nácvikov tak, ako je tomu doposiaľ, pravidelne každý týždeň v pondelok večer.
 
      V prípade, že by sme Vás oslovili svojim pôsobením a činnosťou združenia radi Vás uvítame ako člen združenia.
 
Aj v tomto roku môžete nám poukázať 2% z daní.
 
Termíny:
 
31. 3. 2014: Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si podávajú DP sami. 2% sa poukazujú priamo v DP.
 
30. 4. 2014: Zamestnanci. Podávajú Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane.
 
Potrebné  formuláre:
 
Aktualizované: 16.1.2014
 
 1. ZAMESTNANEC – používa VYHLÁSENIE (editovateľná verzia RTF) (POUČENIE k VYHLÁSENIU)a POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE (ak použijete iné tlačivo Vyhlásenia, je to v poriadku – musí však obsahovať správne údaje v súlade s §50 Zákona o dani z príjmov – prečítajte si OZNÁMENIE MF SR k VYHLÁSENIU + Stanovisko finančnej správy)
 2.  FYZICKÁ  OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
  a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A)
  b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B)
 3. POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):
  a) POTVRDENIE od vysielajúcej organizácie
  b) POTVRDENIE od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti
 4. PRÁVNICKÁ OSOBA – daňové priznanie právnických osôb
  
Poukázanie 2% dane – postup pre zamestnancov, ktorým dane vybavuje zamestnávateľ
 
1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň za rok 2013. Súčasne zamestnávateľa požiadajte, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane (priložené).
 2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% zo zaplatenej dane.  To je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Ak vyhlásenie podáva zamestnanec, ktorý si uplatňuje nárok na daňový bonus, za zaplatenú daň sa považuje zaplatená daň znížená o daňový bonus.
 3. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane. Údaje Občianskeho združenia sú v priloženom Vyhlásení už vyplnené.
 4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. apríla 2014 na daňový úrad podľa vášho bydliska.
  
Poukázanie 2% dane – postup pre fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie
 
1. Vypočítajte si 2% z dane z príjmov fyzickej osoby (ak ste v r 2012 2% nepoukázali, tak len 1.5%) – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa. Poukázať môžete aj menej ako 2%  musí to však byť minimálne 3,32 €.
 
2. Vyplňte príslušný oddiel daňového priznania pre fyzické osoby (typ A VIII. oddiel priznania, typ B XIII. oddiel priznania) . Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sú
 
            Názov:                        ZBOR SV. RODINY
 
            Právna forma:            Občianske združenie
 
            IČO:                           42202205
 
            Sídlo:                          Dózsova č. 5, Šaľa-Veča 92705
 
    Príslušný oddiel nezabudnite podpísať.
 
3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.3.2014 na daňový úrad podľa vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 
Financie získané z 2% sme použili  na účely, ktoré sú uvedené v §50 Zákona o dani z príjmov a súčasne ich máte uvedené aj v Stanovách/Štátútoch/Nadačných listinách.
 Zachovanie kultúrnych hodnôt, organizovanie koncertu, festivalu zapojením profesionálnych a neprofesionálnych umelcov.
Tvorba propagačných materiálov, reklamných predmetov združenia.
Pomocou internetovej siete propagujeme svoju činnosť.